Vil du bli med på laget vårt?

Vi har ledige

lærerstillinger

Kirkenes videregående skole

Vi søker lærere på studieforberedende avdeling med tiltredelse 01.08.2021. Det skal tilsettes i inntil 8 stillinger i 100%, fordelt mellom 7 faste stillinger og 1 vikariatstilling.

Fagbehov
Engelsk, matematikk, norsk, kroppsøving, samfunnsøkonomi og andre økonomifag for studieforberedende og yrkesfaglig utdanning, samt Social and Cultural Anthropology og English A ved International Baccalaureate (IB DP).
Vi ønsker fortrinnsvis søkere med flere av fagene, eller ett av fagene i kombinasjon med andre undervisningsfag.

Arbeidsoppgaver
Lærere som tilsettes vil måtte påregne å undervise på alle programområdene skolen tilbyr, fagskolen, samt
undervisning/veiledning av elever med særskilt tilrettelagt opplæring.

Krav til kompetanse
For alle søkere:

 • Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole
 • For lærere som skal undervise elever med særskilt behov for tilrettelegging, er det ønskelig med utdanning innenfor, eller erfaring fra, spesialpedagogikk.
 • For lærere som skal undervise ved International Baccalaureate, kreves mastergrad i faget, samt PPU eller tilsvarende.

Videre ønsker vi søkere som har

 • god evne til klasseledelse og relasjonsbygging
 • gode formidlingsevner
 • gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper
Ved tilsetting vil det i tillegg til utdanning og erfaring, legges vekt på personlige egenskaper som egnethet, pålitelighet, lojalitet samt vilje og evne til å utvikle skolen i et lærende fellesskap.

Andre opplysninger
Søknadene gjelder fram til 1. september for ledige stillinger ved skolen. Søkerne må regne med å bli kalt inn til intervju.
Søkere med undervisningskompetanse i flere fag foretrekkes.
Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.
Søkere uten praktisk-pedagogisk utdannelse kan tilsettes på vilkår.

Vi tilbyr

 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark
Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av
studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på
årsbasis for en familie på fire.

Søknad sendes
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,
kontakt Kirkenes VGS på tlf. 78 96 33 00.

Søknadsfrist: 05.03.2021

Kontaktpersoner

Vi har ledig stilling for

Fagleder spesialpedagogikk

Kirkenes videregående skole

Vi har ledig en 70% stilling som fagleder spesialpedagogikk. Stillingen kan kombineres med undervisning slik at en 100 % stilling kan tilbys. Fagleder rapporterer til assisterende rektor.
Tidspunkt for tiltredelse: 01.08.2021.

Arbeidsoppgaver
Fagleder spesialpedagogikk har ansvar for organisering og utvikling av skolens tilbud innen spesialpedagogikk. Viktige arbeidsoppgaver er organisering av skolens overgangsarbeid, utarbeiding av enkeltvedtak om spesialundervisning, og oppfølging av enkeltvedtak. Fagleder veileder lærere i utarbeidelse av IOP, tilrettelegging av undervisning og årsrapportering. Videre samarbeider fagleder med avdelingsledere om ressursdisponering og tilbud til den enkelte elev.

Fagleder samarbeider med ledelsen, PP tjenesten, eksterne samarbeidsparter, og skolens øvrige ansatte i spesialpedagogiske saker.

Krav til kompetanse

 • Spesialpedagogisk utdanning og erfaring.
 • Saksbehandlerkompetanse.
 • Utdanning godkjent for undervisning i videregående opplæring er en fordel, og en forutsetning om stillingen skal kombineres med undervisning.

Personlige egenskaper

 • du er pålitelig og evner å håndtere komplekse saker
 • du er åpen, tydelig og fleksibel
 • du er lojal, har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • du er ryddig og systematisk

Andre opplysninger
Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.
Lønn etter avtale.

Vi tilbyr

 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark
Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på
årsbasis for en familie på fire.
For mer informasjon, se www.tffk.no

Søknad sendes
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,
kontakt Kirkenes vgs på telefon 78 96 33 00.

Søknadsfrist: 05.03.2021

Kontaktpersoner

Vi har ledig stilling for

Materialforvalter og vaktmester

Kirkenes videregående skole, Bjørnevatn

Kirkenes videregående skole har en 100 % ledig stilling som materialforvalter/vaktmester ved anleggsavdelingen i Bjørnevatn. Stillingen har fordelingen 70 % materialforvalter og 30 % vaktmester.
Tidspunkt for tiltredelse: 01.08.2021.

Ved anleggsavdelingen i Bjørnevatn gir vi utdanning innen fagområdene: anleggsmaskinmekaniker, fjell og bergverk, anleggsmaskinfører, asfalt, vei- og anlegg og bane. Avdelingen holder til tidsriktige bygg og disponerer en maskinpark på 20 anleggsmaskiner med tilhørende utstyr.

Arbeidsoppgaver

 • Innkjøp av reservedeler, drivstoff og smøremidler, samt kontroll av varer opp mot faktura.
 • Lagerhold av rekvisita og slitedeler.
 • Henting og bringing av varer og post.
 • Vanlig vaktmesterarbeid.
 • Delta i vedlikeholdsplanlegging sammen med den øvrige vaktmestertjenesten.

Krav til kompetanse

 • Fagbrev som anleggsmaskinmekanikker/ tyngre og lette kjøretøy
 • Førerkort kl BE/D1
 • Maskinførerbevis/ Truck førerbevis er ønskelig.

Vi søker etter medarbeider som

 • Har stort fokus på HMS-arbeid
 • Er positiv og engasjert med stå-på-vilje
 • Er nøyaktig og systematisk
 • Har erfaring fra vedlikeholdsarbeid og/eller lagerhold
 • Har gode datakunnskaper og kjennskap til anleggsmaskiner

Andre opplysninger
Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.
Lønn etter avtale.

Vi tilbyr

 • Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
 • Meget god pensjonsordning
 • Hjelp med å skaffe bolig
 • Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark
Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.
For mer informasjon, se www.tffk.no

Søknad sendes
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad,
kontakt Kirkenes vgs på telefon 78 96 33 00

Kontaktpersoner:

 • Avdelingsleder Bjørn Røsseth tlf. 78 96 35 03 / 977 53 768
 • Verkstedleder Trond Sneve tlf. 78 96 35 14 / 988 79 398

Søknadsfrist: 05.03.2021

Om oss

Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i regionen, med 530 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 140 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære.

Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World School.

Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. Ett slikt prosjekt er ArcticSkills som er en yrkesfaglig konkurranse mellom land i Barentsregionen.

Vi fokuserer på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innafor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Lærere, fagleder og materialforvalter – Troms og Finnmark fylkeskommune