Det er ledig 100% stilling som rektor/enhetsleder ved Bergmo ungdomsskole 

Rektor

Stillingstype

Det er ledig 100% stilling som rektor/enhetsleder ved Bergmo ungdomsskole 

Er du den vi er på jakt etter? 

Du er en skoleleder som utøver ledelse ved å være tydelig og bygger gode relasjoner. Du motiverer og inspirerer medarbeidere til å skape et trygt og godt læringsmiljø preget av inkludering og mestring. Du legger til rette for innovasjon og nyskaping. Du har et blikk for digitalisering.  

Beskrivelse av arbeidsted

Bergmo Ungdomsskole er en ren ungdomsskole med 12 klasser og 308 elever i skoleåret 2020/21. Skolen har totalt 39 ansatte som er organisert i tre team ledet av en teamleder. Skolen ligger øst for Molde sentrum og ble totalrenovert i 2006/2007. 

Skolen har flere satsningsområder som læringsledelse, skolemiljø, vurdering for/som læring, kollegaveiledning, men har en særlig langsiktig satsning på internasjonalisering gjennom deltakelse i Erasmus + 

Moldeskolene har som felles satsningsområder: «En skole for Alle» – iverksette plan for tilpasset opplæring. Felles kompetanseløft (DEKOMP) i samarbeid med Kunnskapsnett Romsdal, HIVolda og ulike fagmiljø. Harmonisering av driftsrammer, planer og retningslinjer for skoleområdet.  Videreutvikle gode strukturer samarbeidet på det kommunale området, med frivillig sektor og eksterne samarbeidspartnere. 

Hovedoppgaver

Molde kommune ble etablert 01.01.2020 ved sammenslåing av Nesset, Midsund og Molde. Kommunen er organisert i en to-nivåmodell, der rektor er enhetsleder for skolen som resultatenhet.  

Enhetsleder har ansvar for fag, administrasjon, økonomi og personale ved enheten. 

Bergmo ungdomsskole inngår i sektoren for oppvekst, kultur og velferd, og rapporterer til   Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik. Sektoren består av 34 enheter og tre fagavdelinger.  

Kvalifikasjoner

Vi ønsker en skoleleder som vil være med å skape en inkluderende og fremtidsrettet skole.  

  • Høyere pedagogisk utdanning med god kunnskap om grunnskoleområdet 
  • Lederutdanning og relevant erfaring fra skoleledelse. 
  • Arbeider målrettet, viser gjennomføringsevne og resultater.  
  • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeidet som skoleleder 
  • Har god system- og økonomiforståelse  
  • Utøver god ledelse for skolens faglige satsing 
  • Kan skape et inkluderende miljø hvor alle elever og medarbeidere opplever mestring og respekt. 
  • Har evne til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og medarbeidere 
  • Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre, og utvikling av Moldeskolene gjennom aktiv deltakelse i sektorens/enhetens ledergruppe og ulike nettverk. 
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr 

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.  

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Søknadsfrist

18.02.2021

Arbeidssted

Bergmo ungdomsskoe

Stilling

Rektor/enhetsleder

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Kontaktinfo

Molde kommune

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune.
Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer.
Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?

Molde kommune – Rektor Bergmo ungdomsskole