Lærer i Beiarn kommune?

2 faste lærerstillinger

Beiarn kommune har ledig 2 faste lærerstillinger fra 01.08.2021.
Den ene faste stillingen kan tiltres fra 01.04.2021 om mulig.

Det kan også bli aktuelt med vikariater fra høsten av.

Inneværende skoleår har Beiarn barne- og ungdomsskole 78 elever i 1. -10. trinn. På skolen er vi totalt 21 ansatte dette skoleåret, 15 pedagoger, 2 assistenter, vernepleier, miljøarbeider og ledelse bestående av rektor og inspektør.

Om oss Beiarn er en attraktiv kommune med ca. 1030 innbyggere. Vi har gode oppvekstsvilkår og flotte turområder. Beiarn kommune er en god og trygg arbeidsplass der vi kan tilby gode arbeidsforhold, og et godt arbeidsmiljø gjennom medbestemmelse, medinnflytelse og samarbeid.

Beiarn kommune er en fremtidsrettet arbeidsplass der serviceinnstilling, endringsvillighet og stolthet over egen arbeidsplass er sentrale kvaliteter. Vi tar utgangspunkt i at medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs og at dette skal vise seg i praktisk handling. Beiarn kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver gjennom god rekruttering, og krav til kvalifiserte og motiverte ansatte.

Vi er i gang med å planlegge for bygging av ny skole med flerbrukshall og basseng, som er ventet å stå ferdig innen utgangen av 2023. Bygging av ny barnehage starter nå til våren og vil bli tatt i bruk fra 2022. Skolen drifter i dag et Newtonrom- Grotterommet, som baserer seg på geologi under bakken.

Har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? Vil du dele din kompetanse og bidra til å utvikle og forbedre tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon? Da er kanskje en jobb i Beiarn kommune noe for deg? Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur med muligheter for faglig og personlig utvikling.

For mer informasjon om oss se Beiarpuls.no

Vi ønsker at du

 • Har godkjent allmennlærerutdanning.
 • Kan undervise i de fleste fag i grunnskolen. Spesielle ønsker: Allmennlærer, spesialpedagogikk, tysk, kvalifiserte/erfaring som svømmelærer og erfaring med begynneropplæring.
 • Er fremtidsrettet og utviklingsorientert.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Er trygg og troverdig i rollen som lærer.
 • Er en lærer som har eleven og elevens læring i fokus.
 • Kan beherske IKT som arbeidsverktøy, da skolen bruker digital læringsplattform.

Ved mangel på kvalifiserte søkere vil andre med relevant utdannelse/praksis vurderes.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante lærerstillinger med mulighet for personlig og faglig utvikling.
 • Gode ordninger for etter- og videreutdanning.
 • Engasjerte medarbeidere og en skole i utvikling med mange muligheter.
 • Lønn etter gjeldende regulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Flyttekostnader dekkes.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Vi vektlegger

 • Faglig engasjement og godt samarbeid med elever, foreldre og kollegaer.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team.
 • At du har et positivt elevsyn og evne til å sette elevenes læring og læringsmiljø i sentrum.
 • Pedagogisk utviklingsarbeid med kommunens og skolenes valgte satsinger.
 • Personlig egnethet.
 • For å kunne bo og arbeide godt i Beiarn er det en fordel å ha sertifikat og bil. Beiarn er godkjent som en trafikksikker kommune.

Annet

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Oppgi referanser.

Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn 3 måneder fremvises, jf. opplæringslova § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Søknad sendes inn elektronisk. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra Nokut og Utdanningsdirektoratet. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig på minst B2 nivå.

Spørsmål om stillingen Rita Olsen, rektor tlf 950 44 079 Knut Rønnåbakk, undervisningsinspektør tlf 472 52 074 Kari-Marie Sandvik Stenmark, kommunalleder tlf.: 481 60 037

Søknadsfrist

14.03.2021

Arbeidssted

Beiarn

Stilling

Lærere

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Rita Olsen
rektor tlf 950 44 079
Knut Rønnåbakk
 undervisningsinspektør tlf 472 52 074
Kari-Marie Sandvik Stenmark 
kommunalleder tlf 481 60 037

Beiarn kommune
Beiarn ligger 10 mil fra Bodø, og kommunen byr på vakker natur, stillhet og trygge omgivelser. Hvis du liker friluftsliv, så er Beiarn himmelen. 1040 innbyggere i Beiarn er kanskje ikke så mange, men det medfører at vi har veldig god plass. Av alle Norges 426 (pr. 2018) Kommuner er Beiarn i utstrekning den 81. største med sine 1.224 km2.

Beiarn ligger i Salten. Kommunesenteret ligger på Moldjord. Beiarn ligger rett nord for Polarsirkelen, og gjennom hele dalen går Beiarelva. Elva er en av de beste lakse- og ørretelvene i Norge.

Nasjonalpark
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger delvis innenfor Beiarn kommune. Området byr på mange friluftsaktiviteter for besøkende, dette inkluderer fisking, grotting, flotte forhold for fjellturer og fjellklatring. Beiarn har i tillegg fjord. Her kan du fiske sjøørret, laks, torsk, sei, makrell og annen saltvannsfisk. Fiske fra land er tillatt hele året.

Det er daglig bussforbindelse til Bodø, hvor du også finner nærmeste flyplass.

Grønn energi
Hovednæringen i kommunen er landbruk, men det er også noen entreprenører som driver med småskala-produksjon av lokal mat. Det er gode muligheter i kommunen når det kommer til nye naturbaserte næringer, hvor kommunen aktivt bidrar både praktisk og økonomisk. Kommunen har en stabil inntekt fra vannverk som produserer grønn energi.

Beiarn har typisk innlandsklima, med varme somre og kalde vintre. Beiarn har et aktivt kulturliv med en mengde forskjellige lag og foreninger.

Gode jobbmuligheter
Helsetjenestene i Beiarn er kanskje bedre enn i mange andre kommuner.

Beiarn har to grunnskoler og to barnehager.Hjemmetjenesten vokser og et nytt og moderne helsebygg ble tatt i bruk i desember 2017. Beiarn har også et sykehjem med plass til 20 beboere.

Mulighetene for å få jobb i Beiarn er gode. Kommunen er største arbeidsgiver med 193 ansatte. Eldreomsorgen og helsetjenesten er størst med rundt 100 ansatte. Helse- og omsorgssektoren vil trenge 25 nye helsearbeidere i de kommende årene.

Hvis du flytter til Beiarn vil du oppleve ei vakker, stille og trygg bygd, med masse plass og mange muligheter.

Beiarn kommune – Lærere