Molde kommune er en langstrakt kommune med tilsammen 16 grunnskoler. Nå søker vi lærere til flere av dem.

Ønsker du å dyrke frem mestring hos barn og ungdom og bidra til et godt læringsmiljø?
Da vil vi gjerne høre fra deg!

Som lærer hos oss får du gode muligheter til å delta i videreutvikling av skolehverdagen, inkludert de digitale satsingene.

Felles mål for alle skolene i Molde er mestring, motivasjon og muligheter. Nyansatte får god oppfølging av ledelsen og dyktige kolleger.

Lærere i moldeskolen

Beskrivelse av arbeidssted

Molde kommune er en naturskjønn kommune med ca 32.000 innbyggere og 3.600 elever fordelt på 16 skoler, de fleste skolene er renoverte eller nybygde:

 • Sju barneskoler
 • To ungdomsskoler
 • Fem barne- og ungdomsskoler
 • To oppvekstsenter (barnehage/skole)
 • En forsterket skole.

Molde kommune utvikler den digitale skolehverdagen i samarbeid med lærerne. Slik styrker vi samhandling og kollektiv praksis, til beste for elevenes læring.

Elevene våre skal være rustet for å møte utfordringer, samtidig skal vi legge til rette for god kultur for læring, mestring og gode opplevelser.

Alle elever har egne digitale verktøy som brukes i opplæringen, enten Ipad eller PC. 

Les mer om skolene i Molde kommune.  

Hovedoppgaver

 • Stillingen er knyttet til undervisning, og kan innebære kontaktlærerfunksjon.
 • Stilling som lærer er allsidig og innebærer blant annet oppfølging av elever, kontakt med foresatte, samarbeid med kollegaer og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Formelle krav til stillingene finnes i forskrift til opplæringsloven.

I tillegg vektlegges følgende kvalifikasjoner:

 • faglig fordyping i ett eller flere basisfag
 • sterkt elev- og fagfokus
 • søkelys på læringsmiljø
 • evnen til å etablere en god relasjon til elever og foresatte
 • positiv og engasjert
 • du bidrar i arbeidsmiljøet ut fra kommunens verdier, mål og etiske retningslinjer
 • gode samarbeidsevner
 • god digital kompetanse
 • gode evner innen kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
 • Vi legger til rette for at nye lærere skal få god oppfølging av ledelse og dyktige kollegaer.
 • Avlønning etter gjeldende Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Søker må kunne legge fram politiattest.

Søknad
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. I søknaden må du Krysse av for den eller de skolen(e) du søker stilling.
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved ev intervju.

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist

04.03.2021

Arbeidssted

Alle skoler i Molde kommune

Stilling

Lærer

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Molde kommune

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune.
Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer.
Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?

Molde kommune – Lærere til moldeskolen