Ved Institutt for konstruksjonsteknikk er det ledig stilling som

Overingeniør i elektro/mekatronikk

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som overingeniør innen elektro/mekatronikk 

Arbeidsstedet vil være ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Stillingen er knyttet til laboratoriet og innebærer arbeid i forbindelse med forskning og undervisning. Innehaver av stillingen vil jobbe tett med øvrige teknisk ansatte i laboratoriet og verkstedene, samt instituttets vitenskapelige ansatte og studenter. Sentrale arbeidsoppgaver er innenfor planlegging og oppbygging av testoppstillinger i laboratoriet og i felt, kontroll av testutrustning og vedlikehold av vår instrumentpark. Noe reisevirksomhet i forbindelse med feltforsøk må påregnes. Relevant erfaring er ønskelig, men vi oppfordrer gjerne nyutdannede til å søke. Se mer om oss på instituttets nettsider www.ntnu.no/kt.

Du rapporterer til leder for laboratorier og verksteder

Arbeidsoppgaver

 • Design og montering av instrumentering for testoppsett i laboratoriet og ved feltforsøk (for eksempel bruer og bygninger)
 • Kvalitetssikring og kontroll av instrumentering for testoppsett
 • Bidra til risikovurdering og gjennomføring av eksperimentelle forsøk og tester
 • Forvaltning, kontroll og vedlikehold av instrumentpark
 • Utvikle programmer for forsøkskjøring
 • Utarbeide og vedlikeholde relevante prosedyrer for tester, og kontroll og vedlikehold av instrumenter
 • Programmering i LabView og Phyton, og drift av elektroverksted

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor eller Mastergrad (eller tilsvarende) innen elektronikk, mekatronikk, kybernetikk eller automasjon. Sterk realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med eksperimentelt arbeid og arbeid på lab eller i felt
 • Kjennskap til instituttets fagområder
 • Det er et ønske med relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Ryddig og systematisk
 • Selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert og fleksibel
 • Glad i praktisk arbeid

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som overingeniør kode 1087 vil du normalt lønnes fra brutto kr 490 000 – 650 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Bernd Schmid, tlf. 90970625, e-post bernd.schmid@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Sunniva Martinsen Olsen, e-post: sunniva.olsen@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-216/20

 Søknadsfrist: 25.11.2020

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for konstruksjonsteknikk 

Vi underviser i produktutvikling og produksjon, ingeniørvitenskap og IKT, og bygg- og miljøteknikk. Instituttet driver forskning i verdensklasse og deltar i flere store nasjonale forskningsprosjekter. Institutt for konstruksjonsteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Søknadsfrist

25. november 2020

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gløshaugen

Overingeniør i elektro/mekatronikk – NTNU – Jobbnorge