Vil du jobbe med byggeprosjekter i universitets - og høyskolesektoren?

Rådgiver/seniorrådgiver (fast stilling)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (EIE) har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, NOKUT, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene og NUPI, samt ansvaret for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren.

Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av tilskuddene til og politikken overfor private høyskoler. Avdelingen har ansvar for oppfølging av byggeprosjekter og leiesaker i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for studentvelferd og for studentsamskipnadene inklusive studentboliger. Avdelingen har fire seksjoner: Seksjon for finansiering, Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd, Seksjon for strategi og utvikling og Seksjon for styring.

Seksjon for strategi og utvikling (SSU) har et pådriveransvar for strategi – og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Seksjonen har ansvar for utviklingsavtalene med universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform. Videre har seksjonen ansvaret for campusutvikling, oppfølging av byggeprosjekter ved universiteter, statlige høyskoler og universitetsmuseene. Seksjonen har også ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitets – og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter. 

 

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling i Seksjon for strategi og utvikling i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning i Kunnskapsdepartementet.

Vi søker etter en initiativrik og selvstendig medarbeider med gode samarbeidsevner. Vi kan tilby interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til oppfølging av byggeprosjekter i universitets – og høyskolesektoren. Seksjonen følger prosjektene fra konsept- og planleggingsfasen til byggene står ferdig.

Den som blir tilsatt vil samarbeide tett med andre medarbeidere i seksjonen som jobber med byggrelaterte saker, samt med seksjonsleder. Noe arbeid med andre saker innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver knyttet til oppfølging av byggeprosjekter i universitets – og høyskolesektoren, blant annet gjennom forberedelse av og deltakelse i prosjektråd der også statens byggherre, Statsbygg, stiller.
 • Bidra i forberedelse av saker til politisk ledelse, regjeringen og Stortinget knyttet til byggrelaterte saker
 • Oppgaver knyttet til leiesaker og spørsmål om forvaltning av bygg i universitets- og høyskolesektoren
 • Bidra i utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Den som blir tilsatt vil samarbeide mye med aktører både innenfor statsforvaltningen (særlig andre departementer og Statsbygg) og i universitets- og høyskolesektoren.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, eller tilsvarende realkompetanse, gjerne innenfor samfunnsøkonomi eller andre samfunnsvitenskapelige fag
 • Gode analytiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter
 • Kjennskap til statsforvaltningen, departementserfaring og forståelse for politiske prosesser vil bli vektlagt
 • Kjennskap til arbeid med byggeprosjekter/forvaltning av bygg er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og initiativrik
 • Du er ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert
 • Du er fleksibel og evner å håndtere nye utfordringer
 • Du har gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Du har god rolleforståelse
 • Du har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som seniorrådgiver kreves som hovedregel minst fire års relevant yrkeserfaring, god innsikt i fagområdet og stor evne til selvstendig arbeid. For stilling som rådgiver kreves som hovedregel minst to års relevant yrkeserfaring og noe innsikt i fagområdet.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 534 400 – 702 100 per år (lønnstrinn 59 – 74), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Ekspedisjonssjef Maria Tagmatarchi Storeng, tlf: 414 66 723, e-post: mast@kd.dep.no eller fagdirektør Sverre Tvinnereim, tlf. 481 89 800, e-post: svtv@kd.dep.no.  

Søknadsfrist

3. oktober 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Rådgiver/seniorrådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID211553