Terapeut sinnemestring 50 % prosjektstilling

Om stillingen

Sortland kommune har mottatt prosjektfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland til å etablere og gjennomføre et
sinnemestringstilbud. Tilbudet retter seg mot innbyggere i Vesterålen og Lofoten som har sinnemestringsproblem. Prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Tryggere, er i sitt 2. år nå og vil bli søkt videreført i totalt 3 år. Det er ansatt en terapeut og det er stor pågang fra personer som ønsker å benytte seg av tilbudet. Sortland kommune og Stiftelsen Tryggere ønsker at sinnemestringstilbudet skal bli et varig tiltak.

Vi søker etter terapeut i 50 % stilling som kan gjennomføre sinnemestringssamtalene i prosjektet. Det er ønskelig
med snarlig oppstart.

Arbeidssted vil primært være Sortland. Sinnemestringstilbudet skal også rettes mot innbyggere i Lofoten, og derfor må arbeid i Lofoten kunne påregnes.

Det vil passe godt å kombinere denne stillingen med annen stilling i helsevesen/oppvekst el.

Arbeidsoppgaver for stillingen:

Gjennomføre sinnemestringssamtaler med brukere
Samarbeid med andre etater, som for eksempel barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og
familier
Representere tilbudet i samarbeidsmøter

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-åring helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, universitetsutdanning eller tilsvarende
Relevant tilleggsutdannelse, for eksempel som klinisk sosionom, familieterapeut eller lignende
Kjennskap til fagområdet vold i nære relasjoner
Erfaring fra arbeid med mennesker

Det vil bli gitt god opplæring og veiledning. I tillegg vil det være store muligheter for faglig utvikling.

Personlige egenskaper

– Like å jobbe med folk og være god på samarbeid
– Kunne ta selvstendige avgjørelse når det kreves
– Ønske om å holde seg faglig oppdatert
– Løsnings- og serviceorientert i samarbeid med andre mennesker
– Respekt og tydelighet i kommunikasjon
– Positiv innstilling

Krav til språkkunnskaper

Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby deg

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Ansettelse vil primært være i Sortland kommune. Alternativt i Stiftelsen Tryggere og da i iht. deres tilsettings- og arbeidsvilkår.

Lønn etter avtale

Det må leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kontaktpersoner:

Sortland kommune ved SLT – koordinator Randulf Nedrum, telefon 45171747
Stiftelsen Tryggere ved daglig leder Bjørn Løvland, telefon 91 76 15 62

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

09.08.2020

Utlyst

10.07.2020

Stilling

Terapeut sinnemestring

Stillingstype

50 % prosjektstilling

Kontaktinfo

Randulf Nedrum
Randulf.Nedrum@sortland.kommune.no
451 71 747

Sortland kommune – Terapeut sinnemestring