Kommunikasjonsrådgiver - intern- og endringskommunikasjon

Arbeidsoppgaver og personlige egenskaper

Vi trenger en ny medarbeider som skal ha hovedansvar for at Fiskeridirektoratet blir skikkelig god på internkommunikasjon. Vi er en statlig etat med drøyt 400 ansatte, med hovedkontor i Bergen og 20 kontorsteder spredt langs kysten fra Fredrikstad til Vadsø. Vår oppgave er å forvalte og kontrollere fiskeri- og akvakulturnæringen og fritids- og turistfiske. Direktoratet har mange stolte og kunnskapsrike medarbeidere og god kultur for åpenhet, men det er utfordrende å bygge felles kultur i et langstrakt landskap.

Siden vi arbeider med næringer som stadig er i utvikling, er Fiskeridirektoratets medarbeidere vant til endring. Men nå står vi midt oppi endringer av en annen og mer uvant type.  Digitalisering endrer måten vi arbeider på og hvordan arbeidet blir organisert. Vi må lære oss nye metoder og i enda større grad samarbeide på tvers. Blir vi bedre til å kommunisere endring internt, får vi en smidig og god utvikling.

Oppsummert vil dine kommunikasjonsoppgaver hovedsakelig være knyttet til:

 • Digitalisering: nye verktøy, metoder og organisering av arbeidet
 • Informasjonsforvaltning: et nytt program som vil endre måten vi jobber på
 • Organisatoriske endringer: blant annet som følge av punktene over
 • Nytt hovedkontor i Bergen: vi samlokaliseres med Havforskningsinstituttet på Dokken om x antall år
 • Gruppe for internkommunikasjon: et knippe representanter fra hele etaten bidrar til at vi forstår behovene knyttet til internkommunikasjon bedre
 • Drift og utvikling av intranettet: du skal ikke gjøre dette alene, vi har flere som skriver og en webgruppe med kompetanse på webutvikling

Vi søker deg som har hjerte for internkommunikasjon, og kunnskap, erfaring og nye ideer som gjør oss gode på å kommunisere endring og å bygge felles kultur.

Du blir en del av kommunikasjonsstaben. Vi er et team med ulik kompetanse, som sammen jobber for å gjøre direktoratet bedre på både tradisjonelle og nye kommunikasjonsfaglige områder. Vi samarbeider med alle avdelinger og regioner og kollegaer med ulik bakgrunn og erfaring – de akademiske og de med praktisk erfaring.

Vi søker deg med gode evner til å skape relasjoner bygd på faglig samarbeid og respekt. Du må være trygg på egen kompetanse og kunne manøvrere slik at resultatet blir best mulig. Du må tørre å ta de faglige diskusjonene, men også ha selvinnsikt og vite når du skal inngå kompromisser som sikrer fremdrift. Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser ut fra de forutsetningene vi faktisk har å forholde oss til, og du må selvsagt like forandringer.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning, minimum fullført bachelor eller tilsvarende. Studieretninger knyttet til medier og kommunikasjon kan være en fordel.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i skriftlig norsk, god i skriftlig og muntlig engelsk.
 • Relevant erfaring blir tillagt vekt.

Vi tilbyr:

 • Stilling som rådgiver, lønnet mellom brutto 520 000,- og 620 000,- kroner i året, avhengig av utdanning og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn.
 • Utfordrende oppgaver i en etat som arbeider med næringer Norge satser på, og mulighet til å være med å endre en av verdens beste marine forvaltningsetater.
 • Mulighet for å utvikle seg og spesialisere seg innenfor internkommunikasjon, digitalisering, brukeradferd, nye kanaler, prosjektledelse m.m.
 • Mange faglig sterke kollegaer, både i direktoratet og i organisasjoner vi samarbeider med, som har stort engasjement for norsk sjømatnæring.
 • Gode arbeidstidsordninger og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Kontaktperson:

Anette Aase, kommunikasjonsdirektør, tlf. 414 21 822

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

28. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Nordnes i Bergen

Kommunikasjonsrådgiver – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge