Frantz - Datadrevet rekruttering

Rådgiver

Harstad kommune – Rådgiver boligutleie

Er du vår nye medarbeider? Boligkontoret har ledig vikariat som rådgiver boligutleie Les mer Bygg- og eiendomstjenesten er Harstad kommunes eiendoms -og arealforvalter. Vi har ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, drift og vedlikehold av formålsbygg og boliger, samt renholdstjenester og kantinedrift. Oppfølging av kommmunale utleieboliger omfatter drift og forvaltning av ca 400 boenheter, […]

Scroll to top