Vi søker

Prosjektleder for omstillingsarbeid

2. gangs utlysning

Vi søker deg som ønsker å være prosjektleder for omstilling i Fauske kommune

Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsprosess. Hovedfokuset er å utvikle tjenester i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og tilpasse driften i tråd med kommunens økonomiske forutsetninger.

I den forbindelse har Fylkesmannen i Nordland bevilget kommunen øremerkede skjønnsmidler som skal gå til å finansiere et nødvendig omstillingsprosjekt. Prosjektet vil i første omgang vare i 2 år, men det kan være mulighet for forlengelse.

Vi søker derfor etter prosjektleder som skal koordinere og kvalitetssikre omstillingsarbeidet i Fauske kommune. Vedkommende vil få ansvar for å samordne og være aktiv pådriver for å få realisert og iverksatt nødvendige tiltak i hele organisasjonen. Stillingen som prosjektleder vil rapportere direkte til rådmannen.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder har du ansvar for å utvikle og iverksette en prosjektplan i samarbeid med strategisk ledergruppe og enhetene i organisasjonen. Dette innebærer:

 • Utarbeide prosjektplan, med klare og presise og gjennomførbare målsettinger
 • Bistå ledere i enhetene i gjennomføringen av omstillinger
 • Opplæring av nøkkelmedarbeidere i fagområdet

I tillegg til ovennevnte oppgaver må det påregnes utredningsoppgaver som skal danne grunnlaget for politiske beslutninger og eventuelle andre oppgaver rådmannen vurderer relevant i omstillingsarbeidet.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på mastergradsnivå innen økonomi, jus, organisasjonsfag e.l.
 • Erfaring i omstillingsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • Bred forståelse og erfaring innen offentlig økonomistyring, regnskap og budsjett
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med prosjektarbeid og kan vise til tidligere resultater
 • Gode kunnskaper om politiske og administrative arbeidsprosesser
 • Erfaring med å holde foredrag og opplæring er ønskelig
 • God kunnskap om offentlige lover og forskrifter

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner og presenterer informasjon på en troverdig måte
 • Du har evnen til å skape tillit og gode relasjoner
 • Du er handlingsorientert og har evnen til å håndtere press og krevende mål på en effektiv måte
 • Du er en lagspiller og jobber effektivt i samarbeid med kolleger

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil bidra med å forme fremtidens kommune
 • Lønn etter avtale
 • God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP

Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. 

CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Avdeling: Pleie og omsorg
Arbeidssted: Fauske kommune
Arbeidstid: Dagtid
Stillingstype: Rådgiver
 
Kontakt:
Geir Mikkelsen 
Rådmann
75604022
97098850
 
Søknadsfrist:
19.08.2020
Fauske kommune – Prosjektleder for omstillingsarbeid