Vi har en ledig stilling innenfor skog, og søker etter

Biolog / Naturforvalter

Statskog SF

er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet.

Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Statskog forvalter en femtedel av Norge

Du kan få en viktig rolle i å sikre fellesskapets verdier og bidra til en moderne, bærekraftig forvaltning av eiendommene. 

Vi søker en person med høy faglig kompetanse, sterkt engasjement og gode kommunikasjonsferdigheter. Til gjengjeld kan vi tilby meningsfullt og variert arbeid sammen med sterke fagmiljø.

Om stillingen

Vi tilbyr fast stilling ved vårt hovedkontor i Namsos. Din kompetanse vil bli brukt innen alle deler av Statskogs virksomhet, ikke minst knyttet til skogsdrift, jakt, fiske, friluftsliv og annen bruk av og utvikling på eiendommene. Bærekraft skal gjennomsyre det vi gjør, og din kompetanse skal brukes til å utvikle Statskog i riktig retning. Siden vi er landets største eiendomsforvalter og skogeier, vil jobben din ha stor betydning.

Du vil jobbe med ulike deler av virksomheten vår, og ikke minst vil du ha utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, fagmiljø og myndigheter. Vi kan gjerne drøfte muligheter for å kombinere stillingen med forskningsarbeid, dersom du ønsker det.

Ansvar og oppgaver

 • Kartlegge og vurdere biologisk mangfold
 • Kartlegge og vurdere andre fagtema som naturresurser og friluftsliv
 • Utrede miljøkonsekvenser
 • Kartlegging i forkant av utbyggingsprosjekter
 • Oppdragsledelse og rådgivning

Kvalifikasjoner

 • Minimum master innen naturforvaltning, naturressursforvaltning, økologi eller tilsvarende biologisk fag.
 • Relevant erfaring er en fordel

Steinar Johansen

Personlige egenskaper

 • Høy faglig innsikt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i kompetent fagmiljø
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • en raus personalpolitikk
 • muligheter for forskning og kompetanseutvikling

 

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.
Stillingen er lagt til skogavdelingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Skogsjef Monica Grindberg, tlf 958 58 188 / monica.grindberg@statskog.no

Se også vår hjemmeside www.statskog.no

 

Kun søknad og CV som sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no innen 11. april 2021 vil bli behandlet.

Søknadsfrist

11. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Namsos

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Namsos

Biolog/Naturforvalter – Statsskog – Jobbnorge