Prosjektleder Digi Vesterålen

Har du bred prosjekterfaring og gjerne erfaring fra digitalisering i offentlig sektor? Her kan du bruke din kompetanse til å være pådriver i digitaliseringsarbeidet i en av landets mest spennende regioner!

Med støtte fra Fylkesmannen har kommunene i Vesterålen gått sammen om et utviklingsprosjekt for å få fart på digitalisering i kommunal sektor i Vesterålen og Lødingen.

Kommune-Norge er i full fart inn i digitaliseringsverden der kommunene tar i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv.  Digitalisering av offentlige tjenester dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter der ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Stat og kommune-Norge har nå etablert en felles strategi for arbeidet «Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025». Kommunene i Vesterålen vil med dette prosjektet ta sats for å skape en varig modell for digitaliseringsarbeidet fremover. 
Øksnes, Sortland og Lødingen har tatt initiativ til prosjektet, og vil så snart som mulig få ansatt en prosjektleder som skal etablere og lede arbeidet. Prosjektet forventes å gå over fire år, og det tas deretter sikte på å bli en del av kommunenes ordinære samarbeid innen digitaliseringsarbeidet. De øvrige kommunene i Vesterålen har allerede signalisert at de ønsker å være med på prosjektet.

Hvis du ikke kjenner Vesterålen særlig godt fra før, og kanskje lysten på det store spranget, er du hjertelig velkommen til å søke deg mot en region med fantastiske opplevelser året rundt med majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en storslått vestside med storhavet tett på. Visit Vesterålen kaller oss med rette hvalens kongerike og “hikers paradise” !

Søknadsfrist

10.08.2020

Stilling

Prosjektleder Digi Vesterålen

Arbeidssted

Myre

Kontaktinfo

Elin Wilsgård
Assisterende administrasjonssjef
 76 18 50 00
Jarle Ragnar Meløy
Administrasjonssjef
 76 18 50 00
Arbeidsoppgaver
 • prosjekt og prosessledelse
 • planlegging og gjennomføring av Digi Vesterålen, med forprosjekt, gjennomføring av kartlegginger/utredninger, og utarbeidelse av prosjektrapporter
 • ansvar for at prosjektet oppnår resultater i henhold til definerte mål innen kvalitet, kostnad og tid
 • koordinere og kommunisere på tvers av avdelinger og kommuner
 • samarbeide med tilsvarende prosjekt i andre regioner
 • drive frem digitaliseringssamarbeidet i Vesterålen
Kvalifikasjoner
 • god erfaring med prosjektledelse, gjerne innenfor organisasjonsutvikling og IKT
 • gjerne ledererfaring fra offentlig sektor
 • gjerne erfaring med tjenestedesign og smidig utviklingsmetodikk som for eksempel LEAN
 • utdannelse på høyskole/universitetsnivå innenfor organisasjon og ledelse, prosjektledelse eller
 • annen relevant fagkombinasjon
 • lang og relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk
Personlige egenskaper
 • løsningsorientert, fleksibel og evne til å tilpasse seg raske endringer
 • initiativrik, proaktiv og effektiv med stor gjennomføringsevne
 • engasjerende og god i relasjonen med andre mennesker samt kommuniserer på en klar og strukturert måte
 • skape forståelse og motivasjon for prosjektet hos travle ledere
 • god dømmekraft og analytiske evner
 • humør og pågangsmot når det står på som verst, bidra til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • en mulighet til å sette ditt preg på digitaliseringen av Vesterålen
 • et spennende miljø i kontinuerlig utvikling innen teknologi og arbeidsliv 
 • en utfordrende og innholdsrik jobb med gode læringsmuligheter og faglig utvikling 
 • fleksibilitet i forhold til bo- og arbeidstedsted i regionen, der hjemmekontor kan være en del av løsningen 
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode arbeidstidsordninger   
 • konkurransedyktig lønn
Øksnes kommune – Prosjektleder Digi Vesterålen