Kommunalsjef - helse og omsorg

Vefsn kommune søker ny kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg. Kommunalsjefen inngår i kommunens strategiske ledelse og har overordnet ansvar for kommunens helse- og omsorgstjenester. Kommunens strategiske ledelse består av rådmann, 3 kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef.

Kommunalsjefen utøver den strategiske ledelsen innen sitt område på vegne av rådmannen. Kommunalsjefen har egen ledergruppe bestående av 6 enhetsledere som har fordelt ansvar for følgende områder:

 • Sykehjemstjenester
 • Hjemmetjenester
 • Miljøterapitjenester til funksjonshemmede
 • Helsetjenester
 • Barnevern- og ungdomstjenester
 • NAV kommune / sosial- og flyktningetjenester

Tjenestekontoret (forvaltningskontor) i rådmannens fagstab er direkte underlagt kommunalsjef.
Dette er en krevende lederstilling med stor innflytelse og rike muligheter til å påvirke tjenesteutviklingen i kommunen.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Bidragsyter til strategisk utvikling av Vefsn kommune
 • Samordne og utvikle kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ha overordnet lederansvar for fag, personal og økonomi i samspill med enhetslederne
 • Sikre godt samspill med ansatte, organisasjonene og politikken
 • Ivareta kommunens samfunnsrolle i samspill med andre sentrale aktører på helse og omsorgsområdet, herunder nasjonale myndigheter, kommunenettverk, forsknings- og utdanningsmiljøer

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker deg som har erfaring som toppleder, og som har et stort engasjement for å utvikle en framtidsrettet tjeneste. Det er en fordel dersom du også har erfaring fra forbedrings- og kvalitetsarbeid.

Som aktuell kandidat må du ha:

 • 3-5 årig høyere utdanning i relevante fag
 • Ledererfaring fra store organisasjoner
 • God organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet
 • God økonomiforståelse og forståelse for fagområdenes rammebetingelser
 • Erfaring fra mediehåndtering

Personlige egenskaper:

 • Du kjenner betydningen av medvirkning og samskaping med ansatte og tjenestemottakere
 • Du har evne til å lede gjennom egen ledergruppe og stab, mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne handlingsrom
 • Du framstår med trygghet, tydelighet og entusiasme
 • Du viser høy grad av faglig skjønn, dømme- og gjennomføringskraft
 • Du er robust og utholdende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling
 • Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen på et viktig område for innbyggerne
 • Tilgang på omfattende støtteressurser og tjenester
 • Meget gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere.

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktpersoner

John-Arvid Heggen
Kommunalsjef
Erlend Eriksen
Rådmann
erlend.eriksen@vefsn.kommune.no
905 2 1571
 
Søknadsfrist: 30.10.20

Selskap: Vefsn kommune
Stilling: Kommunalsjef
Stillingstype: Fast dagtid
Lokasjon: Rådmannens fagstab og strategisk ledelse

 
Vefsn kommune Kommunalsjef helse og omsorg