Bravida er Nordens og Norges ledende leverandør av service- og installasjonstjenester innen fagområdene elektro, rør/VVS og ventilasjon. Vi tilbyr tekniske totalløsninger gjennom hele bygningens levetid – fra rådgivning og prosjektering, til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Vår ambisjon er å være en fremtidsrettet bedrift som leder an og bidrar til å videreutvikle bransjen. Les mer om oss på våre hjemmesider www.bravida.no. 

Bravida Norge kan vise til vekst og god lønnsomhet gjennom flere år. For å kunne videreføre denne utviklingen styrker vi organisasjonen og søker:

Vi søker nå fire regiondirektører

Nedre Viken – Vestfold/Telemark Vestland – Agder/Rogaland

Vår ambisjon er betydelig vekst i alle regionene, og vi søker regiondirektører med ansvar for å ta ut dette potensialet. Vi er opptatt av å utnytte styrken som ligger i vår flerfaglighet og størrelse. Gjennom godt samarbeid og samhandling internt, på tvers av avdelinger og regioner, får kundene tilgang til markedsledende kompetanse og nødvendig kapasitet. Dette er nødvendig for å lykkes, særlig med de største og mest krevende prosjektene og serviceoppdragene. 

Vi bygger relasjoner og jobber målrettet med å utvikle prosjekter og forretning sammen med viktige aktører og entreprenører. Vi skal være innovative og mulighetsorienterte, og bidra til å etablere nye samarbeidsmodeller og -konstellasjoner i bransjen.

Stillingen som regiondirektør innebærer et betydelig leder- og forretningsansvar. Godt lederskap er avgjørende for å lykkes. Du ser dine medarbeidere og evner å motivere til endring og utvikling. Innovasjon og handlekraft er andre sentrale stikkord.

Du finner mer informasjon om de enkelte stillingene på www.backerskeie.no/utlyste-stillinger.

Søknadsfrist 30. oktober 2020.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Knut Ole Tande, tel. 916 56 104, eller Rolf Kåre Nilsen, tel. 901 00 077.

Bravida – Regiondirektører