Øksnes kommune søker
enhetsleder servicetorg og IKT

Enhetsleder for servicetorg og IKT har det overordnede ansvar for fag, personell og økonomi innen enheten. Enheten har 6 medarbeidere i tillegg til leder. Enhetsleder inngår som en del av administrasjonssjefens lederteam, med ukentlige møter.

Søknadsfrist

10.08.2020

Utlyst

30.06.2020

Stilling

Enhetsleder servicetorg og IKT

Stillingstype

Fast Heltid

Kontaktinfo

Linda Rasmussen
Enhetsleder lønn/personal
 470 14 092
Jarle Ragnar Meløy
Administrasjonssjef
 76 18 50 00
Arbeidsoppgaver

Ledelse av enheten innen følgende områder:

 • Oppfølging av daglig drift ved enheten og enhetens personell
 • Ansvar for enhetens økonomi, med budsjettarbeid og økonomirapportering
 • Ansvar for enhetens fagområder innen servicetorg og IKT.
 • Stillingen vil være utviklingsorientert med særlig fokus på overordnet kommunikasjonsarbeid og IKT-strategi
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring
 • Gjerne kompetanse/erfaring innen digitalisering og kommunikasjon
 • Arbeidserfaring fra kommunal sektor er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Evne til å inspirere og motivere de ansatte gjennom gode samarbeidsevner, samt lede en organisasjon under endring
 • Struktur og evne til å være selvdreven og kunne ta beslutninger etter delegert myndighet
 • Vi søker en person som er tydelig, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig fremstillingsevne er viktig. 
Vi tilbyr
 • Variert arbeid i positivt miljø.
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort
selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Øksnes kommune – Enhetsleder servicetorg og IKT