UiT Norges arktiske universitet

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms og viserektor for Sør-Troms og Nordland

Les mer og søk her:

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms

UiT i Alta omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Idrettshøgskolen, Institutt for reiseliv og nordlige studier, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og Handelshøgskolen ved UiT.

Ansettelsen er på åremål for fire år.
Stillingen er ledig fra 1.1.22.
Arbeidssted er i Alta.

Viserektor for Sør-Troms og Nordland

Campus Harstad omfatter forsknings- og utdanningsaktiviteter for Handelshøgskolen ved UiT, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Institutt for helse- og omsorgsfag, Institutt for teknologi og sikkerhet og Institutt for vernepleie.

Ansettelsen er på åremål for fire år.
Stillingen er ledig fra 1.1.22.
Arbeidssted er i Harstad.

UiT
Viserektorer – UIT – Jobbnorge ID211714