Avdelingsdirektør for vann- og kunnskapsavdelingen

Avdelingsdirektør Miljødirektoratet

Om stillingen

Vi søker erfaren og utviklingsorientert avdelingsdirektør som evner å kombinere strategisk arbeid med en operativ arbeidsstil, og som motiveres av det totale lederansvaret som ligger til stillingen.

Avdelingsdirektøren er en del av toppledergruppen i Miljødirektoratet og rapporterer til miljødirektøren.

Avdeling for vann og kunnskap har 83 medarbeidere og oppgavene er delt inn i fem fagseksjoner med hver sin seksjonsleder. Fagoppgavene er blant annet vannforvaltning, laks og innlandsfiske, fremmede arter og genmodifiserte organismer. Avdelingen har også koordineringsansvar for oppgaver på tvers av direktoratet, som samfunnsøkonomiske analyser, forskning, overvåkning og kartlegging.

En viktig oppgave for avdelingen er å bidra til en kunnskapsbasert og mer helhetlig økosystembasert forvaltning av norsk natur, samtidig som den skal bidra til å effektivisere arbeidsoppgaver og prosesser.

Stillingen krever at du tenker langsiktig og gir strategisk retning, og at du bidrar til faglig utvikling i dialog med kompetente fagfolk. Du må være en trygg leder som styrer på overordnet nivå, delegerer myndighet og utfordrer og støtter egne ledere.

Som avdelingsdirektør er det en sentral oppgave å være en god og tydelig leder for avdelingens seksjonsledere og utvikle avdelingens ledergruppe. Du vil også være en viktig bidragsyter i Miljødirektoratets toppledergruppe og bidrar helhetlig og strategisk på virksomhetsnivå.  

For å lykkes i stillingen er det avgjørende at du sikrer gode relasjoner til avdelingens brukere og samarbeidspartnere. Dette gjelder både horisontalt overfor Klima- og miljødepartementet og sidelengs til andre relevante sektormyndigheter, ut mot regionene til forskningsarenaene og til ulike interessegrupper. Det gjelder også mellom ulike avdelinger internt i direktoratet.

Stillingen har hovedarbeidsplass i Trondheim. Om lag en tredjedel av avdelingens medarbeidere er holder til i Oslo. Du må regne med noe reisevirksomhet og det forventes fysisk tilstedeværelse i begge byer.

Kvalifikasjoner

Du må ha gode lederegenskaper, solid rolleforståelse og god faglig forståelse. Vi vil legge betydelig vekt på lederegenskaper og faglig motivasjon for avdelingens oppgaver.

  • relevant høyere utdanning på masternivå
  • ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor
  • innsikt i forvaltningens arbeid og forståelse for politiske beslutningsprosesser
  • solid samfunns- og rolleforståelse
  • god økonomiforståelse
Glen Musk

Personlige egenskaper

 • tydelig og trygg i lederrollen
 • god til å kommunisere, motivere og engasjere
 • gode strategiske og analytiske ferdigheter
 • evne til å bygge gode relasjoner både nedover, oppover og sidelengs, internt og eksternt

Vi tilbyr

 • en spennende og utviklende stilling i et dynamisk og engasjert miljø  
 • utfordrende oppgaver på et viktig samfunnsområde
 • lønn som avdelingsdirektør fra kr. 1 076 500,- (ltr. 90) til kr. 1 169 500,- (ltr. 94) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særlig kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • gode ordninger for pensjon, forsikring og lån i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Spørsmål om stillingen kan rettes til seniorrådgiver Gunn Hilde Garte, tlf. 477 51 389/gunn.hilde.garte@miljodir.no. 

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 
Last opp dine vitnemål gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 52-2021 VAL

Søknadsfrist: 26. september 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

26. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo, Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo

Avdelingsdirektør – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 210696