i samarbeid med

CRM & Analytics Director

CRM & Analytics Director skal etablere et effektivt og ‘state of the art’ data analyse-miljø som skal understøtte vekstreisen til Norwegian Reward. Gjennom å bruke egne og partneres data til å bygge unik innsikt og kunnskap skal kundene tilbys etterspurte og relevante tjenester gjennom et økosystem av attraktive partnere. CRM & Analytics Director får en sentral rolle i å tilgjengeliggjøre og optimalisere kundedata for å utforske og identifisere nye tjenester og partnere som kan styrke verdien av markedsplattformen til Norwegian Reward.

Sentrale ansvarsområder inkluderer:

  • Strategisk og operativ ledelse av Norwegian Rewards CRM- og dataanalyseområde
  • Utvikle og realisere en målrettet strategi for CRM og analyse for å tilgjengeliggjøre data og skape engasjement blant selskapets nye og eksisterende kunder og partnere
  • Jobbe tett med kommersielle og tekniske ressurser for å utvikle et ‘state of the art’- analysemiljø
  • Sikre GDPR etterlevelse i bruk av egne og partneres data
  • Utvikle et effektivt analyse- og CRM-team som aktivt bidrar til vekstreisen til selskapet

Ønsket bakgrunn:

  • Dyp kunnskap og forståelse innen datavarehus, BI, masterdata management (MDM), analytics og datakvalitet
  • Erfaring fra å utvikle moderne dataarkitektur og verktøy for datamodellering som PowerBI, Tableau, Looker, Domo
  • Erfaring med å utvikle dataløsninger i sky og/eller Hadoop økosystem som Kafka, Hive/Impala, HDFS, HBase, Spark and Spark Streaming
  • Utpreget forretningsforståelse og kommersielt fokus, gjerne fra roller innen e-commerce
  • Tilhenger av «You Build! You Ship! And You Run!”-filosofi

Kontakt

Meld din interesse ved å registre ditt CV eller ta kontakt med xx yy i ISCO Group snarest mulig og innen x. desember

Kontakt

Thomas Magnus
Managing Partner
magnus@iscogroup.no
+47 918 53 393

Bjørn Olav Høksnes
Rådgiver
hoksnes@iscogroup.no
+47 952 29 577

Norwegian Reward – Isco Group as – CRM and Analytics Director