Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Direktør – Utenriksdepartementet – Jobbnorge – ID210944

Direktør, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) Søk stillingen Se annonse Om Norec Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet og en del av Norges samlede innsats for å gjennomføre agendaen for bærekraftig utvikling. Stillingen som direktør og leder av Norec blir ledig fra 16. februar 2022 på åremål for en periode på […]

Direktør for organisasjon og infrastruktur – NTNU – Jobbnorge ID 208434

Vil du være med og lede fremtidens NTNU? Direktør for organisasjon og infrastruktur Søk stillingen Se annonsen This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape […]

Unicef – Organisasjons- og utviklingsdirektør – Isco Group

Stilling/tittelOrganisasjons- og utviklingsdirektør ArbeidsgiverUNICEF Norge KontaktpersonBendik Nicolai Blindheim Hjemmesideunicef.no Organisasjons- og utviklingsdirektør UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. I over 190 land jobber vi for at barn skal overleve, vokse opp og utvikle sitt fulle potensial – beskyttet fra vold og overgrep. Vi tror at fremtiden tilhører dem med størst tro på at den […]

Bernhard Olsen AS – Daglig leder – Essensi

Til å videreutvikle og lede Bernhard Olsen AS søkes: DAGLIG LEDER Som daglig leder vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet innenfor vedtatt strategi og budsjetter.  Som leder er du synlig, tydelig og samlende. Du evner å skape resultater og aksept for felles mål og retning, kommuniserer godt og skaper gode relasjoner internt og eksternt.  […]

Lofoten Avfallsselskap – Miljørådgiver – Essensi

En spennende stilling på Leknes i Lofoten er ledig. Lofoten Avfallsselskap IKS søker: MILJØRÅDGIVER For å styrke vårt driftsteam søker vi ny medarbeider til spennende og utviklende stilling som Miljørådgiver.  Bransjen er i en rivende utvikling med sterkt fokus på miljø og bærekraft.  Dette medfører økte krav til å jobbe for å nå nasjonale og […]

Avdelingsdirektør – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID205856

Vi søker en tydelig og inspirerende leder! Avdelingsdirektør i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (fast stilling) Søk stillingen Se annonsen Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og […]

Yapril – Giske kommune – Kommunedirektør

Vil du leie ei kommune som opplever høg vekst i folketalet og solid næringsutvikling? Søk stillingen Er du vår nye kommunedirektør? Trivast du i storslått natur og eit særprega kystmiljø, der du anar havet rett utfor trappa på huset ditt?  Les mer om stillingen Vi søkjer ein løysningsorientert leiar som trivast med å vere godt synleg i […]

Nordlandsmuseet – Direktør Hamsunsenteret – Essensi

Til spennende lederstilling i Nordlandsmuseet søkes: Direktør Hamsunsenteret Hamsunsenterets direktør har det faglige og administrative ansvaret for Nordlandsmuseets samlede virksomhet i Hamarøy (Hamsunsenteret, Knut Hamsuns barndomshjem og Hamarøy bygdetun). Direktøren ved Hamsunsenteret er en del av ledergruppen i Nordlandsmuseet, og rapporterer til Nordlandsmuseets direktør. Les mer om stillingen Ønskede lederegenskaper Vi søker en visjonær leder […]

Avdelingsdirektør – Arbeids- og sosialdepartementet – Jobbnorge ID204831

Vil du jobbe for å fremme et velfungerende arbeidsmarked? Avdelingsdirektør Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Vi søker etter ny leder for tiltaks- og budsjettseksjonen i Arbeidsmarkedsavdelingen.  Våre ledere skal utøve god faglig ledelse, være tydelige, skape engasjement og utvikle og forbedre medarbeidere og arbeidsmåter. Tiltaks- og budsjettseksjonen arbeider med politikk- og virkemiddelutforming for å fremme […]

Avdelingsdirektør for arbeidslivskunnskap og utvikling – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Jobbnorge – ID203376

Har du innsikt i og interesse for arbeidsgiverpolitikken i staten? Vil du jobbe med å utvikle kunnskap og implementere tiltak for ledelse- og kompetanseutvikling og en inkluderende arbeidsgiverpolitikk? Avdelingsdirektør for arbeidslivskunnskap og utvikling Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Lederen for arbeidslivskunnskap og utvikling skal bidra til at  utviklingen av den statlige arbeidgiverpolitikken er godt […]

Scroll to top