​Molde eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak. Molde eiendom KF har ansvar for forvaltning og driftsoppgaver knyttet til kommunens administrasjonsbygg, barnehager, skoler, omsorgssenter, idrett- og kulturbygg. Vi er Molde kommunes byggherre i større og mindre byggeprosjekt, og har også ansvar for å skaffe boliger til de av kommunens innbyggere som har rett til kommunal bolig.  

Foretaket har et eget styre direkte underlagt kommunestyret. 
Er du opptatt av forbedringsmuligheter, videreutvikling av gode relasjoner til samarbeidspartnere og kan utarbeide gode strategier og mål? Da kan du være den lederen vi er på jakt etter. I Molde kommune har vi ledig stilling som daglig leder i Molde eiendom KF. For å lykkes i jobben må du ha evne og vilje til å se løsninger og drive prosesser. Det er avgjørende at du trives med å lede mennesker, og at du motiveres av nye utfordringer.  

Daglig leder

Molde eiendom KF

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 • Daglig ledelse av selskapets virksomhet 
 • Utarbeide og gjennomføre strategier og mål i tett samarbeid med styret i Molde eiendom KF 
 • Lede, motivere, styre og støtte medarbeidere 
 • Økonomiansvar herunder utarbeidelse av årsbudsjett 
 • Påvirke Molde eiendom KF til å møte morgendagens krav og muligheter 
 • Saksforberedelser til fremlegging for styret og de nødvendige politiske organ 
 • Videreutvikle gode relasjoner til alle samarbeidspartnere som leietakere, kommunens administrasjon, politikere og presse 
 • Informasjon og aktiv markedsføring av foretaket 

Vi søker etter en leder med: 

 • Relevant høyere utdanning. 
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor. 
 • Gode analytiske og strategiske evner. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 • Gode samarbeidsevner og evne til helhetstenkning. 
 • God digital kompetanse. 
 • Målrettet og resultatorientert. 
 • Initiativrik og løsningsorientert. 

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby: 

Vi tilbyr et godt og dynamisk arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglige utfordringer og muligheten til å være med å utvikle og videreføre bygningsmassen til Molde kommune over i en digital og bærekraftig driftsfase til beste for våre ansatte og brukere.  
Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.  

​​Søknadsskjema: 

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.  Søkerlisten kan bli offentliggjort.  

Kontaktperson
Arild Svensli, tlf: 908 77 884

Søknadsfrist

11.03.2021

Arbeidssted

Julsundvegen 13, 6413 Molde

Stilling

Daglig leder

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Molde kommune

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune.
Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer.
Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?

Molde kommune – Daglig leder Molde eiendom