Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Frisk i Nord – Daglig leder – Jobbnorge

Vil du lede vårt tverrfaglige team innen bedriftshelsetjenesten? Daglig leder Se annonsen Om Frisk i nord FRISK I NORD SA er en godkjent privat bedriftshelsetjeneste som er lokalisert i Hammerfest. Vi eies av våre medlemsbedrifter som er lokalisert i Vest-Finnmark. Omsetningen i 2020 var på 4,8 mill. Vårt tverrfaglige team består av 6 ansatte. Vi […]

Molde kommune – Daglig leder Molde eiendom

​Molde eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak. Molde eiendom KF har ansvar for forvaltning og driftsoppgaver knyttet til kommunens administrasjonsbygg, barnehager, skoler, omsorgssenter, idrett- og kulturbygg. Vi er Molde kommunes byggherre i større og mindre byggeprosjekt, og har også ansvar for å skaffe boliger til de av kommunens innbyggere som har rett til kommunal bolig.   Foretaket har et eget […]

Yapril – NCE iKuben – Daglig leder

Daglig leder Les mer om stillingen Er du opptatt av innovasjon og omstilling? For å videreføre utviklingen av NCE iKuben søker vi nå en daglig leder som er oppdatert og nysgjerrig på teknologi, globale trender og forretningsutvikling. I NCE iKuben vil du kunne påvirke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale marked ved å fokusere på […]

Daglig leder – Klimaservice AS – Jobbnorge

Ønsker du en actionorientert hverdag? Opptatt av å bygge gode resultater, skape gode kunderelasjoner og et godt arbeidsmiljø? Daglig leder Søk stillingen Se annonsen Om stillingen: Klimaservice AS ble i februar 2020 kjøpt opp av JM Hansen AS og Åge Nilsen AS. JM Hansen AS og Åge Nilsen AS er blant de regionalt dominerende entreprenørene […]

K-Sekretariatet – Daglig leder

K-Sekretariatet søker ny Daglig leder K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalgene i fylkeskommunene i Nord-Norge, 28 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark samt Longyearbyen lokalstyre. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative ledd og skal bistå […]

Yapril – Formuesforvaltning AS – Daglig leder

Daglig leder til Formuesforvaltning i Ålesund Til Formuesforvaltning i Ålesund søker vi nå en erfaren og engasjert leder som sammen med et kompetent og motivert team skal videreutvikle virksomheten på Nordvestlandet.  Les mer om stillingen I tillegg til daglig operativ ledelse vil du være en aktiv deltager i prospektering og rådgivning for å bidra til de gode kundeopplevelsene. Som […]

RKK Salten – Daglig leder

Daglig leder Søk stillingen Se annonsen RKK Salten RKK Salten er et kommunalt oppgavefellesskap med formål å være pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltakerkommunene. Deltakende kommuner er i dag Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Hamarøy og Rødøy vil snart inngå som nye kommuner i samarbeidet. RKK Salten […]

Scroll to top