100% fast stilling som oppvekstsjef

Om oss i Brønnøy

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet – med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv.

Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Om stillingen

Brønnøy kommune har ledig en spennende og utfordrende stilling som oppvekstsjef.

Innenfor området sitt ansvar og myndighet ligger for tiden grunnskole, SFO, barnehage, Barne- familiesenteret samt Kultur- og kompetansesenteret. Oppvekstsjefen sitter i rådmannens ledergruppe.

Oppvekstsjefen vil også ha et ansvar for et regionalt kompetansekontor for Sør-Helgeland.

Søla fotofilm

Ansvars- og Arbeidsoppgaver

 • Lede, motivere og koordinere kommunens oppvekstområde i samarbeid med rektorer og ledere innen de ulike områdene.
 • Lede oppvekst helhetlig, kvalitetsmessig og kostnadseffektivt.
 • Utvikle gode oppveksttjenester i kommunen.
 • Ha personal- og økonomiansvaret for området
 • Forberede saker for politiske organ og følge opp politiske vedtak

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen administrasjon/ ledelse
 • Relevant arbeidserfaring som leder.

Personlige egenskaper

 • God forståelse for både økonomisk og menneskelig ressurser
 • God forståelse for IKT
 • Evne og vilje til å samarbeide med de andre lederne om å nå felles mål for kommunen
 • God kjennskap til lovverket knyttet til offentlig saksbehandling, særlovene og brukerrettigheter
 • Det er en fordel med pedagogisk bakgrunn
 • Du er tydelig, trygg, samarbeider godt og har ambisiøse tanker om utvikling av kommunen og ditt område.
 • Du må både kunne arbeide etter og utvikle gode planer for virksomheten.
 • Du liker utfordringer og evner å se helheten i alle detaljene.
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr

 • Et lederfellesskap med høy kompetanse og gode samarbeidsevner
 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingen

 • konstituert rådmann Frank G. Nilssen   telf.: 75 01 20 30/93 41 20 86
 • konstituert oppvekstsjef Kjartan Paulsen  telf.: 75 01 21 02/90 56 20 28

Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Søknadsfrist

11. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Brønnøy

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rådhuset

Oppvekstsjef Brønnøy kommune – Jobbnorge