Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig stilling som

Rådgiver i studieadministrasjon

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

 

Om stillingen

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) er det ledig en fast stilling som rådgiver i studieadministrativ gruppe.

IØT tilbyr flere ulike studieprogram og har et aktivt forskningsmiljø i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Vi søker etter en person som vil være med å utvikle og gi administrativ utdanningsstøtte til studenter, fagmiljø og ledelse.

Instituttet er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Strategi og forretningsutvikling
 • Virksomhetsledelse
 • Eksperter i team (fagseksjon)
 • Økonomi og ledelse (Gjøvik) (fagseksjon)

Informasjon om instituttets studieprogram finner du her: https://www.ntnu.no/iot/studier.

Administrasjonen har i dag 11 fast ansatte, hvorav 5 av disse inngår i studiegruppen. Stillingen rapporterer til kontorsjef. Arbeidssted er på instituttets kontorer på Gløshaugen.

Studiegruppen har sentrale oppgaver knyttet til forvaltning av instituttets samlede studietilbud, studieveiledning, saksbehandling, utveksling av studenter, eksamensavvikling, vedlikehold og utvikling av studieadministrative systemer, etter- og videreutdanning, rekruttering og kommunikasjon. I tillegg er studiegruppens oppgave å bidra til kontinuerlig forbedring av administrative prosesser, rutiner og systemer som øker verdiskapingen i instituttets kjernevirksomhet i tråd med instituttets mål og strategi. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha følgende hovedarbeidsoppgaver:  

 • Administrativ støtte og rådgivning til instituttledelse, studieprogramledelse og vitenskapelig ansatte på utdanning- og læringsmiljøområdet
 • Studieveiledning og saksbehandling innenfor instituttets ulike studieprogrammer
 • Utredning- og utviklingsarbeid innenfor studiesaker
 • Arbeid med studiekvaliteten i studieprogrammene
 • Utvikling av tiltak for studentrekruttering, herunder arbeid med websider
 • Videreutvikle bruk av studieadministrative verktøy som FS og Inspera

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen, og endringer må påregnes.

De administrative arbeidsoppgavene og kompetansekravene ved NTNU er i kontinuerlig endring.
Det blir store utviklingsmuligheter for den som tiltrer stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergradsnivå. Manglende formelle kvalifikasjonskrav kan kompenseres med lang og relevant erfaring.
 • Erfaring med koordinering og kontinuerlig forbedring av studieadministrativt arbeid
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med studieveiledning, saksbehandling og utredningsarbeid
 • Erfaring fra å arbeide i et utdannings- og forskningsmiljø
 • Kjennskap til NTNUs studentdatasystem FS og Inspera
 • Erfaring med utvikling av digitale administrative prosesser

Søknaden må inneholde dokumentasjon på hvordan du oppfyller kvalifikasjonskravene og ønskede kvalifikasjoner.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Gode formidlings- kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, strukturert og med gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og proaktiv
 • Evne å utvikle egen og andres kompetanse
 • Evne å kombinere fokus på detaljer med et overordnet perspektiv
 • Høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som rådgiver kode 1434 vil normalt lønnes fra brutto kr 500.000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som forteller om din motivasjon for stillingen
 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til to relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorsjef Kjerstina Røhme, tlf. 95 75 22 17, e-post kjerstina.rohme@ntnu.no.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no.
 


 Søknadsfrist: 05.09.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Vi forsker og underviser på internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Målet er bærekraftig verdiskaping innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. Vi har fagseksjoner i Trondheim og på Gjøvik. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.

Søknadsfrist

5. september 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rådgiver studieadministrasjon – NTNU – Jobbnorge ID210236