Vil du være en del av vårt nye forskningssenter for bærekraft og digitalisering?
Handelshøgskolen Innlandet søker

Administrativ koordinator (seniorrådgiver)

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet skal etablere et Forskningssenter for bærekraft og digitalisering som ligger til Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Senteret skal etableres på Kongsvinger og skal være et tverrfaglig forskningssenter som skal fremme innovativ forståelse av bærekraft og digitalisering. Senteret skal gjennom forskning med internasjonal kvalitet legge til rette for bærekraftig forretningsutvikling og digital transformasjon i virksomheter. Forskningen skal gi nytte til virksomheter og samfunnet som helhet gjennom undervisning og informasjonsspredning.

Vi søker administrativ koordinator som skal bistå forskningsleder med administrative funksjoner i det daglige arbeidet. Stillingen er fast, 100%, med arbeidssted Kongsvinger. Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes. Tiltredelse etter avtale.

Kontakt:
Avdelingsdirektør Mette Villand, Mob: 99 57 79 26,
e-post: mette.villand@inn.no

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar for administrative funksjoner i det daglige arbeidet
 • Bistå i utvikling og skriving av prosjektsøknader til Forskningsrådet, EU og andre relevante finansieringskilder
 • Bistå med prosjektledelse og –økonomi i forskningsprosjekter
 • Inngå i et team som har løpende kontakt med samarbeidspartnere
 • Planlegge og utvikle innhold i arrangementer og aktiviteter i regi av senteret
 • Bidra til ekstern kommunikasjon, inkludert sosiale medier, hjemmeside, presentasjoner og annet kommunikasjonsmateriale
 • Følge opp økonomi, administrative rutiner og rapportering ihht HINNs regelverk
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.
 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum masternivå eller tilsvarende). Særlig relevant utdanning og erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet.

Erfaringskompetanse

 • Det er ønskelig med
  – erfaring fra administrasjonsarbeid
  – god kjennskap til forskningssystemet og –politikk i Norge
  – erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser Forskningsrådet, EU og andre relevante finansieringskilder
  – erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
  – kjennskap til forskningssenterets fagfelt
  – erfaring med kommunikasjon- og informasjonsarbeid
  – økonomisk forståelse for planlegging og gjennomføring av prosjekter
  – erfaring fra HR og personaloppfølging
  – god forståelse og ferdigheter innen bruk av IKT verktøy

Språk

 • Svært gode ferdigheter og fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evner å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Strukturert, effektivt og resultatorientert

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via “Søk stillingen”. Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Søknadsfrist

25. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Kongsvinger

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Administrativ koordinator – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208698