Frantz - Datadrevet rekruttering

Andre yrker innen offentlig forvaltning

Arendal kommune – Saksbehandler Forvaltning – Ingeniør forvaltning VA

Arendal kommune Vil du bli vår nye kollega? Vi søker: Ingeniør forvaltning VA Forvaltning, Arendal kommune Saksbehandler Forvaltning Forvaltning – Kommunalteknikk og geodata   Les mer og ta kontakt Foto: Mona Hauglid  ▽ Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. […]

Skolefaglig rådgiver – Moss kommune – Jobbnorge – ID 210342

Skolefaglig rådgiver Vil du utfordres i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø for alle barn? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi har ledig stilling som skolefagligrådgiver ved skoleeieravdelingen vår. Avdelingen har som ansvar å forvalte, drifte og utvikle grunnskolen i Moss kommune. Grunnskolen i  Moss kommune har over 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre […]

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210101

Vil du koordinere Kunnskapsdepartementets arbeid på ulike internasjonale arenaer? Førstekonsulent/rådgiver (fast stilling) Søk stillingen Se annonse Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere […]

Sekretariatsleder og medarbeidere – Klima- og miljødepartementet – Jobbnorge – ID 208571

Sekretariatsleder og medarbeidere til sekretariat for Klimautvalget 2050 Søk stillingen Se annonse Om stillingene: Regjeringen har oppnevnt et offentlig ekspertutvalg, ledet av Martin Skancke, som skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig […]

Administrativ koordinator – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208698

Vil du være en del av vårt nye forskningssenter for bærekraft og digitalisering? Handelshøgskolen Innlandet søker Administrativ koordinator (seniorrådgiver) Søk stillingen Se annonse Om stillingen Høgskolen i Innlandet skal etablere et Forskningssenter for bærekraft og digitalisering som ligger til Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Senteret skal etableres på Kongsvinger og skal være et tverrfaglig forskningssenter som […]

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge

Vil du jobbe med opptak til høyere utdanning og statsbudsjettet? Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) Søk stillingen Se annonsen Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt […]

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge

Vil du jobbe med varierte oppgaver innenfor høyere utdanning? Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) Søk stillingen Se annonsen Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på […]

Øksnes kommune – Saksbehandler ved tjenestekontoret

Saksbehandler ved tjenestekontoret Det er ledig 100% fast stilling ved Tjenestekontoret / Koordinerende enhet. Les mer om stillingen Arbeidsoppgaver Saksbehandling pleie- og omsorgstjenester. Koordineringsoppgaver – 2.og 3.linje, internt i kommunen. Overvåkning e-meldinger vedr utskrivningsklare pasienter. Kvalifikasjoner Den som søker må ha relevant 3 årig helsefaglig høyskoleutdanning. Det er ønskelig med tilleggsutdanning. Erfaring fra tjenesteutøving Kunnskap […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver/spesialkonsulent (prosjektleder)

Seksjon arkiv har ledig stilling Rådgiver/spesialkonsulent (prosjektleder) Som rådgiver/spesialkonsulent/prosjektleder ved seksjon arkiv får du en sentral rolle med å bidra til effektivisering, digitalisering og robotisering på en måte som utvikler fylkeskommunens fremtidige funksjoner i samsvar med både interne og nasjonale mål.   Seksjonen har totalt 25 ansatte fordelt på våre kontorer i Steinkjer og Trondheim. […]

Offentlig verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern – Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Jobbnorge

Vil du bidra til å trygge rettssikkerheten for pasienter under psykisk helsevern? Offentlig verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern Søk stillingen Se annonsen Vil du bidra til å trygge rettssikkerheten for pasienter under psykisk helsevern? Fra 1. januar 2021 er det ledig syv verv i kontrollkommisjonene i psykisk helsevern. Er du jurist, lege, bruker/pårørende og/eller har interesse for […]

Scroll to top