Kunnskapsdepartementet søker jurister!

Juridisk avdeling har ledig tre stillinger (førstekonsulent/rådgiver) for motiverte jurister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Juridisk avdeling har hovedansvar for det juridiske arbeidet i departementet og de ulike lovene som departementet forvalter (16 lover med tilhørende forskrifter). Avdelingen skal sikre den juridiske kompetansen i KD gjennom et robust juridisk miljø og en fleksibel bruk av de juridiske ressursene. Avdelingen skal bidra til enhetlig regelverksutvikling og forvaltning av lover og forskrifter på tvers av departementets portefølje.

Avdelingen har bl.a. ansvar for utarbeidelse av lovproposisjoner, forskriftsarbeid, henvendelser fra Stortinget, behandling av enkeltsaker, klagebehandling samt juridisk rådgivning og kvalitetssikring internt i KD. I tillegg har avdelingen ansvar for arbeidsrettssaker, generelle saker etter forvaltningsloven og offentlighetsloven og EU/EØS-saker. Tolkning og vurdering av store deler av det nasjonale, europeiske og internasjonale regelverket som har betydning for departementets virksomhet, ligger også til avdelingen.

Avdelingen består av fire seksjoner med i underkant av 40 medarbeidere totalt.

Jurister (en fast stilling og to vikariater)

Generelt om stillingene

Juridisk avdeling har ledig en fast stilling og to vikariater. Ansettelsene vil skje i stilling som førstekonsulent eller rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. De to vikariatene har varighet til 1. juli 2022. Vennligst oppgi om du søker fast stilling og/eller vikariat.

Stillingene byr på utfordrende og varierte juridiske oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Avdelingen står overfor store, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, blant annet med å utvikle en ny opplæringslov og en ny universitets- og høyskolelov.

Avdelingens arbeidsform gir medarbeiderne frihet og ansvar. Vi har betydelig samarbeid innad i avdelingen og med andre avdelinger i departementet.

Vi søker motiverte og fleksible medarbeidere med gode analytiske evner, et godt juridisk skjønn og gode samarbeidsevner. Du kan jobbe selvstendig, men samarbeider godt med andre når oppgavene krever det.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bestå av regelverksutvikling, lovfortolkning, utredningsarbeid og arbeid med enkeltsaker på avdelingens område. Hvilken enhet den enkelte stillingen skal innplasseres i, vil skje etter vurdering av kandidatenes kompetanse og avdelingens behov. For den faste stillingen vil oppgaver knyttet til opplæringsloven stå sentralt.

Juridisk avdeling har en fleksibel organisering og er delt inn i fire enheter (seksjoner) som ledes av hver sin avdelingsdirektør. Organiseringen og arbeidsformene skal legge til rette for en hensiktsmessig fordeling mellom enhetene, avhengig av behov og prioriteringer. Dette innebærer at du som medarbeider i avdelingen vil kunne få oppgaver i bredden av avdelingens portefølje, uavhengig av hvilken seksjon stillingen plasseres i.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner 

 • Du har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du har et godt juridisk skjønn
 • Du har god samfunns- og rolleforståelse
 • Du har interesse for offentlige beslutningsprosesser og virkemiddelbruk
 • Kjennskap til departementets ansvarsfelt er ønskelig
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne departement
 • For den faste stillingen vil kompetanse innenfor opplæringsloven være positivt

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, er selvstendig og jobber systematisk
 • Du har god planleggings- og gjennomføringsevne
 • Du har gode analytiske evner
 • Du har høy arbeidskapasitet, og liker en hektisk hverdag
 • Du er utviklingsorientert
 • Du er ansvarsbevisst og tar egne initiativ

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som rådgiver stilles som hovedregel krav om minst to års relevant arbeidserfaring. Nyutdannede og kandidater med kortere arbeidserfaring vurderes for stilling som førstekonsulent.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg, og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingene lønnes som førstekonsulent eller rådgiver i lønnsspenn fra kr 491 200 – kr 650 300 per år (lønnstrinn 54-70), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktpersoner: For nærmere opplysninger om stillingene kontakt ekspedisjonssjef Hege Nygård tlf. 916 64 383 og e-post: heny@kd.dep.no eller avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen tlf. 917 31 187 og e-post: liot@kd.dep.no.

Søknadsfrist

1. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (3 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 209706