Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Jurister og advokater

Jurist Fiskeridirektoratets Personal og organisasjonsutviklingsstaben – Jobbnorge

Brenner du for HR-faget? Jurist Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Personal og organisasjonsutviklingsstaben består av 7 personer og jobber med alt fra rekruttering til utbetaling av lønn. PO-staben løser oppgaver for hele etaten, men er lokalisert ved hovedkontoret i Bergen. Enheten kjennetegnes av et svært godt miljø og et sterkt engasjement for HR-faget. PO-stabens […]

Helse Nord IKT – Juridisk rådgiver

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Jurist Fiskeridirektoratets overvåkingssenter – Jobbnorge

Har du lyst til å jobbe opp mot noen av Norges mest spennende næringer? Jurist med interesse for fiskeri- og havbruksnæringen og offentlig forvaltning Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Region Midt dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har en stor og variert fiskeflåte og står for rundt 1/3 av norsk fiskeeksport. Region […]

Trøndelag fylkeskommune – Advokat/Advokatfullmektig

Advokat/Advokatfullmektig Seksjon for jus og anskaffelser Seksjon for jus og anskaffelser er i kontinuerlig utvikling og trenger dyktige medarbeidere. Seksjonen yter rådgivning og service innenfor offentlige anskaffelser og juridiske spørsmål til hele fylkeskommunen. Seksjon Jus og anskaffelse har 13 ansatte, hvorav 4 advokater. Advokatvirksomheten dekker et bredt ansvarsområde. Da en av våre advokater går over […]

Jurist – Fartøy- og deltakerseksjonen Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Jurist Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Stillingen vil være knyttet til Fartøy- og deltakerseksjonen.  Kontorsted er Vadsø eller Tromsø. Fartøy- og deltakerseksjonen sin hovedaktivitet er saksbehandling knyttet opp mot deltakelse og utøvelse av fiske. Her inngår blant annet søknader om opptak i fiskermanntallet, ervervstillatelser for fiskefartøy og tildeling av ulike fiskerettigheter. Region Nord har et nasjonalt […]

Jurist – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Administrasjonsseksjonen i Fiskeridirektoratet søker: Jurist Søk stillingen Se annonsen Om Administrasjonsseksjonen: Administrasjonsseksjonen ivaretar noen av de viktigste fellesfunksjonene i Fiskeridirektoratet, og er en av tre seksjoner i Administrasjonsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for informasjonssikkerhet i direktoratet, personvern og offentlige anskaffelser. Som følge av økt arbeidsmengde, søker vi nå en person som kan bidra til […]

Leder av Arbeidsretten – Arbeids- og sosialdepartementet – Jobbnorge

Leder av Arbeidsretten Søk stillingen Se annonsen Om stillingene Arbeidsretten er en spesialdomstol og er sammen med Riksmekleren (og Rikslønnsnemnda) en del av tvisteløsningssystemet som staten stiller til disposisjon for det kollektive arbeidslivet. I tillegg til den dømmende virksomheten, skal domstolen bidra til kompetanseoppbygging innfor den kollektive arbeidsretten. Arbeidsretten deltar i også et internasjonalt samarbeid […]

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver helse og omsorg – Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vil du bidra til rettsikkerheten for befolkningen i Troms og Finnmark? Jurist – rådgiver/seniorrådgiver helse og omsorg Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Som jurist hos oss vil du bidra til innbyggernes rettssikkerhet og du får bruke din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og fagfolk på helse- og sosialavdelinga og ellers i embetet.   Du jobber som […]

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon – Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vil du jobbe med varierte oppgaver innenfor ulike rettsområder? Er du interessert i plan- og bygningsrett? Vi søker jurist – rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon Søk stillingen Se annonsen Velkommen til juridisk seksjon På justis- og kommunalavdelinga er 47 kolleger klare for å ønske velkommen til ny jurist på kontoret i Vadsø.  Denne stillinga hører til juridisk seksjon – […]

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon – vikariat – Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Vil du jobbe med varierte oppgaver innenfor ulike rettsområder? Er du interessert i plan- og bygningsrett? Vi søker jurist – rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon – vikariat Søk stillingen Se annonsen Velkommen til juridisk seksjon På justis- og kommunalavdelinga er 47 kolleger klare for å ønske velkommen til ny jurist på kontoret i Vadsø.  Stillingen er et vikariat […]

Scroll to top