Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Jurister og advokater

Yapril – Jurister – Utdanningsdirektoratet

Er du en dyktig jurist som motiveres av spennende utfordringer? eller Er du fersk, dyktig og drivende opptatt av god juss? Vi bygger opp et nasjonalt organ for økonomisk tilsyn av private barnehager i Molde. Årlig gis det over 22 milliarder kroner i tilskudd til over 3000 private barnehager over hele landet. Vi gleder oss […]

Brønnøysundregistrene – Juridiske rådgivarar

Juridiske rådgivarar Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga Ønsker du å jobbe med selskapsrett, tinglysing, forvaltningsrett, konkurs, pant, ektepakt og elektronisk registerforvaltning i Noreg sitt største miljø innan offentleg forvaltning? Avdeling for registerforvaltning har over 200 medarbeidarar. Vi har blant anna ansvar for landet sine viktigaste næringslivsregister som Føretaksregisteret, Einingsregisteret, Lausøyreregisteret, Rekneskapsregisteret og Konkursregisteret. Vi […]

JobbNorge – Statens Sivilrettsforvaltning – Førstekonsulent / rådgiver – jurist – ID 205728

Er du en dyktig og samfunnsengasjert jurist? Førstekonsulent / rådgiver – jurist Søk stillingen Se annonse Om stillingen Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling. Vi har nå ledig faste stillinger og vikariat som førstekonsulent/rådgiver i vergemåls- og rettshjelpsavdelingen. Stillingene har valgfritt arbeidssted Hamar eller Oslo. Stillingene er plassert i juridisk seksjon, som for tiden […]

JobbNorge – Statens Sivilrettsforvaltning – Rådgiver/seniorrådgiver – jurist – ID 205725

Er du en dyktig og engasjert jurist med interesse for erstatning og strafferett? Rådgiver/seniorrådgiver – jurist Søk stillingen Se annonse Om stillingen Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling. Vi har nå ledig fast stilling og ett vikariat som rådgiver/seniorrådgiver i Erstatningsavdelingen med arbeidssted Oslo. Vikariatet har inntil ett års varighet med mulighet for forlengelse. […]

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204784

Er du en engasjert jurist som ønsker å jobbe med miljørettslige problemstillinger? Juridisk rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Har du lyst til å arbeide med spennende miljørettslige problemstillinger og forvaltningsrett sammen med dyktige jurister i et stort juridisk fagmiljø? Vi har nå ledig et vikariat ved juridisk seksjon naturmangfold. Juridisk seksjon naturmangfold består […]

Jurist Fiskeridirektoratets Personal og organisasjonsutviklingsstaben – Jobbnorge

Brenner du for HR-faget? Jurist Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Personal og organisasjonsutviklingsstaben består av 7 personer og jobber med alt fra rekruttering til utbetaling av lønn. PO-staben løser oppgaver for hele etaten, men er lokalisert ved hovedkontoret i Bergen. Enheten kjennetegnes av et svært godt miljø og et sterkt engasjement for HR-faget. PO-stabens […]

Helse Nord IKT – Juridisk rådgiver

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Jurist Fiskeridirektoratets overvåkingssenter – Jobbnorge

Har du lyst til å jobbe opp mot noen av Norges mest spennende næringer? Jurist med interesse for fiskeri- og havbruksnæringen og offentlig forvaltning Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Region Midt dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Regionen har en stor og variert fiskeflåte og står for rundt 1/3 av norsk fiskeeksport. Region […]

Trøndelag fylkeskommune – Advokat/Advokatfullmektig

Advokat/Advokatfullmektig Seksjon for jus og anskaffelser Seksjon for jus og anskaffelser er i kontinuerlig utvikling og trenger dyktige medarbeidere. Seksjonen yter rådgivning og service innenfor offentlige anskaffelser og juridiske spørsmål til hele fylkeskommunen. Seksjon Jus og anskaffelse har 13 ansatte, hvorav 4 advokater. Advokatvirksomheten dekker et bredt ansvarsområde. Da en av våre advokater går over […]

Jurist – Fartøy- og deltakerseksjonen Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Jurist Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Stillingen vil være knyttet til Fartøy- og deltakerseksjonen.  Kontorsted er Vadsø eller Tromsø. Fartøy- og deltakerseksjonen sin hovedaktivitet er saksbehandling knyttet opp mot deltakelse og utøvelse av fiske. Her inngår blant annet søknader om opptak i fiskermanntallet, ervervstillatelser for fiskefartøy og tildeling av ulike fiskerettigheter. Region Nord har et nasjonalt […]

Scroll to top