Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Seniorrådgiver, Juridisk enhet, Helse Nord IKT HF

Stillingen er plassert i Juridisk enhet i Stab. Stabens rolle er å ivareta strategiske, rådgivnings- og kontrollfunksjoner samt støttefunksjoner i HN IKT.  
Juridisk enhet har ansvar for kontraktstyring, anskaffelser og juridisk bistand. Det tilligger enheten å utarbeide og forvalte strategier, policyer, rutiner og maler innen sitt ansvarsområde, samt gi råd, kvalitetssikre og yte annen bistand samt rapporteringer.  

Organisasjonen utvikles stadig. Den som tilsettes vil få mulighet til å påvirke utviklingen og den fremtidige organiseringen av kontraktsforvaltningen.      

Vi søker en seniorrådgiver som vil arbeide i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig sektor. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver og rettsområder, hovedsakelig innen kontraktsrett og offentlige anskaffelser. 

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide, forvalte og videreutvikle strategier, policyer, rutiner, sjekklister og maler innen enhetens ansvarsområde, samt følge opp at dette etterleves.   
 • Gi råd, kvalitetssikre og yte annen bistand til organisasjonen primært innen kontraktsforvaltning og/eller anskaffelser.   
 • Bistå med annen rådgivning, saksbehandling og rapportering.   
 • Representere Helse Nord IKT HF i regionale og nasjonale forum og nettverk ved behov.
 • Drive med regelmessig internopplæring.  
 • Andre oppgaver må påregnes. 
Kvalifikasjoner
 • Du må ha høyere utdanning. Fortrinnsvis juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap, men andre relevante utdanningsløp på bachelor eller masternivå er også aktuelt.   
 • Du må ha minst to års arbeidserfaring med kontraktsrett/kontraktsforvaltning og/eller offentlige anskaffelser. 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne i norsk.

Dersom kravene til arbeidserfaring ikke anses oppfylt, kan det likevel bli aktuelt å tilsette den best kvalifiserte kandidaten i en lavere stillingskategori. 

Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe strukturert. 
 • Selvdreven.
 • Etterrettelig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Omgjengelig.
 • Personlig egnethet vektlegges i denne stillingen
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift.
 • Du blir en del av et kompetent og engasjert fagmiljø i Helse Nord IKT.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.

Kontakt

Elin Paula Kvitberg
Leder
 406 39 982
 
 Sted: Tromsø
 

Søknadsfrist: 30. mai 2021

Produkteiere, program- og prosjektledere, Helse Nord IKT HF

Vil du bidra til økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet i helsetjenesten og effektivisering av sykehusenes ressurser?

Vi har jobb til deg! Helse Nord IKT søker produkteiere, program- og prosjektledere til våre prosjekter og program.

Arbeidsoppgaver
Helse Nord IKT starter nå opp en rekke nye leveranseløp knyttet mot områder som informasjonssikkerhet, utvikling av register og mobile applikasjoner, Office 365, telefonitjenester, samt overgang til flere helt nye plattformer. Fagområdene varierer fra rene infrastrukturoppgaver, til systemutviklingsoppdrag og digitale tjenester for helsepersonell og pasienter. Våre produkteiere og prosjektledere leder prosjekter og utviklingsteam gjennom planlegging, gjennomføring og leveranse. Stillingene inngår som en del av et større team, og opererer ofte i skjæringspunktet mellom IT og helse. I hverdagen løser de et bredt spekter av utfordringer, både på leder-, kunde- og medarbeidernivå. De har en operativ og selvstendig lederrolle, men bidrar også inn i et sterkt fagmiljø.
Kvalifikasjoner
 • Generell ledererfaring, eller erfaring som teamleder, produkteier, prosjektleder eller programleder.
 • Erfaring fra større IKT- eller helserelaterte prosjekter er en fordel.
 • Høyere utdanning. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Evne til å sette seg inn i allsidige tekniske og forretningsmessige problemstillinger.
 • Kjennskap til agile metoder eller prosjektrammeverk som Prince 2/Prosjektvegviseren er en fordel, men ikke et krav.
 • Meget gode skriftlige ferdigheter på norsk.
 • Kjennskap til norsk helsetjeneste er ønskelig.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner – lagspiller.
 • Evne til å tenke helhetlig og raskt sette seg inn i nye problemstillinger.
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede.
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppdrag, prosjekter og programmer i en sektor der IKT er en viktig endringsdriver.
 • Høyt tempo og mange utfordringer, men likevel en strukturert og ordnet arbeidshverdag.
 • Et fremoverlent miljø med engasjerte kolleger.
 • En sentral og synlig rolle i en stor organisasjon og i et sterkt fagmiljø.
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Arbeidssted: Tromsø, Narvik, Harstad eller Bodø. I spesielle tilfeller kan arbeidssted andre steder også vurderes.

Kontakt

Steinar Nyhus
Seksjonsleder – Prosjektledelse
 steinar.nyhus@hnikt.no
 
Renard Sharif Nilsen
Seksjonsleder – Systemutvikling
 renard.sharif.nilsen@hnikt.no
 
 Sted: Tromsø, Bodø, Harstad, Narvik
 

Søknadsfrist: 16. mai 2021

Konsulenter/Seniorkonsulenter, Kliniske systemer, Helse Nord IKT HF

Har du generell IT-drift bakgrunn og har motivasjon for å tilegne deg kunnskap om ny teknologi? Digitale hjelpemidler blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen og kravet om tilgjengelighet fra ulike typer enheter er økende. Mobilitet, Kliniske apper, Internet of Things , Automatisering, Virtuelle arbeidsflater og informasjonssikkerhet er bare noen av områdene som får stadig sterkere fokus. Helse Nord IKT trenger derfor flere dyktige teknologer som ivaretar leveranser av tjenester på ulike plattformer.

Tjenesteområdene i seksjonen for Kliniske systemer har ansvar for sentrale og kritiske applikasjoner for pasientbehandlingen; EPJ (DIPS), Elektronisk kurve, Cytodose, LAB og Bildediagnostikk. Vi har ledige tekniske stillinger innenfor alle disse områdene i tillegg til merkantil forvaltning. Skriv preferert område i søknaden.

Vi oppfordrer også nyutdannede med interesse for IT-drift til å søke, og vi har behov for personer med både kort og lang erfaring!

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av tekniske plattformer i Helse Nord.
 • Bidra til sikker drift og overvåking av plattformene.
 • Noe prosjektarbeid og oppdrag i forbindelse med innføring av nye tjenester må påregnes.
 • Mulighet for å delta i vaktordning.
 • Andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen IKT, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med sentralisert drift, operativsystemer, plattformer og enheter er en fordel.
 • Ønskelig med kjennskap til kliniske applikasjoner, men ikke et krav.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra IKT i helse kan kompensere for utdanningskrav.
Personlige egenskaper
 • Du er selvgående når du setter deg inn i tekniske løsninger og griper muligheter til å forbedre prosesser og systemer.
 • Du har evne og vilje til å forstå kundens og dine kollegers perspektiv, og bruke det i videreutvikling av tjenesten.
 • Du er strukturert, selvgående, ser hva som må gjøres og tar ansvar.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen.
 • Ønske om å jobbe med drift og videreutvikling av tjenester.
Vi tilbyr
 • Opplæring, kurs og sertifisering.
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Tiltredelse etter avtale.

Kontakt

Tore Kjartan Schei
Seksjonsleder
 982 58 801
 
 Sted: Tromsø, Bodø, Harstad
 

Søknadsfrist: 30. mai 2021

Helse Nord IKT – Kan du kontraktsrett eller offentlige anskaffelser?