Direktør for økonomi og finans

Vil du lede arbeidet med å sikre den helhetlige økonomiske styringen av Tromsø kommune, og gi relevant støtte til resten av organisasjonen? Her får du brukt din økonomiske kompetanse og erfaring til å sikre våre mulighet til videre vekst og utvikling. Du vil også få brukt dine lederegenskaper i utviklingen av staben. Godt lederskap ligger til grunn for kvaliteten og utviklingen av våre tjenester.

Tromsø kommune er en viktig samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Kommunen skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle stab for økonomi og finans
 • Sørge for at staben leverer god styringsinformasjon til kommunens ledelse; et solid grunnlag for administrative og politiske beslutninger
 • Budsjett- og prognosearbeid, rapportering av regnskap samt styring av likviditet
 • Finansforvaltning

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi og ledelse
 • Krav om formell lederkompetanse
 • Erfaring med strategiske og operative oppgaver innen økonomistyring og analysearbeid
 • Solid kunnskap og forståelse innen regnskap og finans
 • Ledererfaring fra store private eller offentlige virksomheter
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Personlig egenskaper:

 • Tydelige lederegenskaper
 • Handlekraftig og resultatorientert
 • Strategisk, utviklingsorientert og endringsvillig
 • Strukturert og analytisk
 • Relasjonsbyggende og tillitsskapende
 • Tydelige kommunikasjonsegenskaper
 • Organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

For mer informasjon kontakt en av våre rådgivere i Yapril AS, Management Consultant Tore Johnsen  tlf. 918 58 939 eller Management Partner Marius Halvorsen tlf. 922 95 786. Du kan også kontakte kommunedirektør Stig Tore Johnsen direkte på tlf. 913 06 411.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Stillingstittel: Direktør for økonomi og finans
Arbeidssted: Tromsø
Søknadsfrist: 10.06.2021
Spørsmål om stillingen
 
Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril AS

Tore Johnsen

Management Consultant, Yapril AS

Stig Tore Johnsen

Kommunedirektør, Tromsø kommune

Tromsø kommune

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 77 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester.

Tromsø kommunes virksomhet er delt inn i fire ledernivå; kommunedirektør, avdelinger med direktører, staber med direktører, seksjoner med seksjonsledere og enheter med enhetsledere. Stabene skal sikre enhetlig styring og praksis i hele organisasjonen, samt sikre relevant og effektiv støtte til tjenestene.

Yapril – Tromsø kommune – Direktør for økonomi og finans