Er du utvikleren som kan programmere Utdanning.no?

Utvikler

Er du utvikleren som kan programmere Utdanning.no?

Kompetanse Norge i Tromsø søker nå etter en utvikler som skal arbeide med utvikling primært mot den nasjonale plattformen utdanning.no og tilhørende tjenester i Tromsø. Utdanning.no eies av Kompetanse Norge, som blir en del av det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 1/7-2021. Utdanning.no er et statlig nettsted for informasjon om utdanningstilbud, karriere- og yrkesvalg, men arbeider også med arbeidsmarkedsdata i ulike tjenester. Du vil inngå i en seksjon med 21 medarbeidere, hvorav 13 er utviklere, og 8 jobber i innholdsteamet. 

Utdanning.no har et stort nedslagsfelt med mer enn 10 millioner besøk i året. Tjenesten er i stadig utvikling, og med nye verktøy og tjenester. Felles for løsningene som utvikles er at de bygges rundt en tjenesteorientert arkitektur basert på åpen kildekode. Det fokuseres på responsive webdesign og REST-API’er, og datautveksling mot sektoren foregår via JSON og XML.

Som utvikler/seniorutvikler hos oss vil du jobbe med oppgaver knyttet til vårt Drupal-baserte CMS, primært i PHP. Vi jobber for tiden med å flytte vårt utviklingsmiljø fra server-baserte til container-baserte miljøer, og her vil Kubernetes og Docker-teknologi stå sentralt. 

Hos oss finner du mye spennende og avansert teknologi og vi forventer ikke at du skal kunne alt fra dag én! Vi har et team med flinke folk som vil hjelpe deg med å beherske arbeidsoppgavene, og vi vil legge til rette for nødvendig kurs og opplæring i forbindelse med at du starter i jobben hos oss. 

Arbeidsoppgaver

 • utvikling i Drupal 9 med PHP og Composer
 • devops/vedlikehold av utdanning.no sin tjenesteportefølje
 • delta i utvikling og vedlikehold av vårt nye container-baserte drifts- og utviklingsmiljø for utdanning.no sine tjenester
 • Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • høyere utdanning på bachelor – eller mastergradsnivå innen informatikk*
 • erfaring innen relevant oppgaver knyttet til utvikling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

* Ved særdeles lang og relevant erfaring kan kravet om utdanningsnivå fravikes. 

Det er en fordel med:

 • kjennskap til Drupal 8 eller 9
 • erfaring med PHP-utvikling og composer
 • kjennskap til Docker, Kubernetes og/eller Container-baserte utviklingsmiljøer
 • kjennskap til Linux-basert utvikling og drift (LAMP)
 • kjennskap til Apache, Varnish eller Apache Solr

Vi ønsker at du:

 • er kvalitets- og detaljorientert
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • er selvstendig, løsningsorientert og kreativ
 • har evne til å takle omstilling og til tider høyt arbeidstempo

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • stillingstittel son avdelingsingeniør, overingeniør eller senioringeniør, med årslønn mellom kroner 516 400 – 726 400,-, avhengig av kvalifikasjoner.

  • lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner

  • for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2% av lønnen til lovfestet innskudd

 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling som legger til rette for faglig utvikling

 • et godt arbeidsmiljø

 • trening i arbeidstiden

 • fleksibel arbeidstid

 • IA-bedrift

 • nye og fine lokaler sentralt i Tromsø

Kontaktperson

Mona Mathisen, Seksjonsleder:

mona.mathisen@kompetansenorge.no

90 60 33 22

Webjørn Larsen, Teknisk teamleder: 

webjorn.larsen@kompetansenorge.no

94 81 64 68

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Om Kompetanse Norge

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksnes kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger. Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

Fra 1. juli 2021 blir Kompetanse Norge en del av det nyopprettede Direktorat for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og høgare utdanning (Diku) har i dag. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Søknadsfrist

13. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Storgata 25, 9008 Tromsø

Utvikler – Kompetanse Norge – Cruit as