Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi.

Seniorkonsulent/ Rådgiver, Skytjenester, Helse Nord IKT HF

Motiveres du av å jobbe med den råeste teknologien, sammen med særdeles dyktige teknologer og med et viktig samfunnsoppdrag? Da kan det være deg vi ser etter.

Helse Nord IKT har en privat sky (private cloud) kalt Sentralt Kjøremiljø. Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. Sentralt Kjøremiljø er vår digitale grunnmur for IT-tjenester i Helse Nord og representerer svært spennende og fremtidsrettet teknologi. Driftsansvaret for Sentralt Kjøremiljø er lagt til seksjon for Skytjenester. 

I seksjon for Skytjenester har vi nå ledig stilling som tjenesteansvarlig lagring og backup. Hovedoppgaven i stillingen er drift og utvikling av våre løsninger innen datalagring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Som tjenesteansvarlig vil du ha ansvaret for at lagring og backup leveres iht. gjeldende mål og tjenesteavtaler. Stillingen innebærer en kombinasjon av hands-on arbeid med løsningene, kontinuerlig forbedring av tjenesten og teamledelse. Du har gjerne ha noen års erfaring med drift av lagring eller backupløsninger, teamledelse og god kommersiell forståelse.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av våre løsninger for datalagring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 • Systemadministrasjon, overvåkning og hendelsehåndtering.
 • Sikre leveranser iht. gjeldende mål og tjenesteavtaler.
 • Styrke tjenesteområdets leveranseevne gjennom kontinuerlig forbedring av verktøy og prosesser.
 • Planlegge og gjennomføre katastrofeøvelser knyttet til sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 • Prosjektarbeid.
 • Annet relevant arbeid innenfor fagområdet.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med teamledelse er en fordel.
 • Erfaring med Commvault og/eller Netbackup er en fordel.
 • Erfaring med Dell EMC lagringsløsninger er en fordel.
 • God kommersiell forståelse er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Samarbeider godt med andre og er nøyaktig, punktlig og ryddig.
 • Deler kompetanse i teamet og på seksjonen.
 • Fagområdet har stort fokus og er i konstant endring, vi forutsetter at du klarer å henge med på det.
 • Arbeidsspråket er norsk, og søker må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift.
 • Sterke og tverrfaglige miljøer.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidssted: Tromsø. For spesielt kvalifiserte søkere kan andre lokasjoner vurderes.

Kontakt
Jim Holmen, Kst. seksjonsleder, 950 31 727, jim.holmen@hnikt.no

Bjørn-Tore Nikolaisen, Kst. avdelingsleder, 941 79 000, bjorn-tore.nikolaisen@hnikt.no

Søknadsfrist: 4. april 2021

Konsulenter / Seniorkonsulenter, Digital Arbeidsflate, Helse Nord, Helse Nord IKT HF – 4 stillinger

Har du generell IT-drift bakgrunn og har motivasjon for å tilegne deg kunnskap om ny teknologi? Digitale hjelpemidler blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen og kravet om tilgjengelighet fra ulike typer enheter er økende. Mobilitet, Kliniske apper, Internet of Things , Windows as a service, Virtuelle arbeidsflater og informasjonssikkerhet er bare noen av områdene som får stadig sterkere fokus. Helse Nord IKT trenger derfor flere dyktige teknologer som ivaretar leveranser av tjenester på ulike plattformer.             

Tjenesteområde drifter over 16.500 Windows klienter, 3000 Android/iOS enheter, Citrix miljø med 2500 brukere og VDI plattform under innfasing.

Vi oppfordrer nyutdannede med interesse for IT-drift til å søke.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av tekniske plattformer i Helse Nord.
 • Bidra til sikker drift og overvåking av plattformene.
 • Noe prosjektarbeid og oppdrag i forbindelse med innføring av nye tjenester må påregnes.
 • Delta i vaktordning ved behov.
 • Andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen IKT, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med sentralisert drift, operativsystemer, plattformer og enheter i større organisasjoner er en fordel.
 • God forståelse for informasjonssikkerhet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Du er selvgående når du setter deg inn i tekniske løsninger og griper muligheter til å forbedre prosesser og systemer.
 • Du har evne og vilje til å forstå kundens og dine kollegers perspektiv, og bruke det i videreutvikling av tjenesten.
 • Du er strukturert, selvgående, ser hva som må gjøres og tar ansvar.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen.
 • Ønske om å jobbe med drift og videreutvikling av tjenester.
Vi tilbyr
 • Opplæring, kurs og sertifisering.
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov.
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Tiltredelse etter avtale.

Kontakt
Pål Kristiansen, Seksjonsleder, 906 73 763, pal.kristiansen@hnikt.no

Arbeidssted
Tromsø, eller en av våre andre sykehuslokasjoner

Søknadsfrist: 7. april 2021

Konsulent/ seniorkonsulent Database, Helse Nord IKT HF – 2 stillinger

Databaseseksjonen drifter og forvalter hele databaseplattformen for Helse Nord. Denne plattformen består av Oracle Database, Microsoft SQL Server og MySQL. Høye krav til tilgjengelighet og sikkerhet er kjennetegnet for de fleste systemene. Helse Nord tar i bruk interne skyløsninger for alle databaser. Vi er blant de første i Norge som tar i bruk Oracle Exadata Cloud at Customer og vi har en moderne sky for Microsoft SQL Server og MySQL. Vi søker derfor etter nye kollegaer som vil være med å bygge kompetanse på fremtidens databaseteknologi. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og videreutvikling av databaseplattformen til Helse Nord 
 • Automatisering av overvåkning- og driftsoppgaver
 • Sikkerhet og kontinuerlig oppfølging
 • Deltakelse i prosjekter
 • Andre oppgaver må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kjennskap til drift av større databasemiljøer er en fordel
 • Sertifiseringer på en eller flere databaseplattformer er en fordel, men det er ikke et krav
 • God prosessforståelse er ønskelig
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Trygghet og Respekt
Personlige egenskaper
 • Du kombinerer krav til kvalitet med besluttsomhet og gjennomføringsevne
 • Du er strukturert og kan levere både selvstendig og i team.
 • Du har selvfølgelig lidenskap for IT og teknologi
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Kompetansebygging på framtidens databaseplattformer og skyteknologi
 • Muligheter for sertifiseringer
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT-bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted er primært Tromsø, Harstad eller Bodø, men andre lokasjoner kan vurderes.

 • Stillingen inngår i dag i en vaktordning, men denne er under revisjon. Det tas derfor forbehold om endringer av denne ordningen

Kontakt

Oddne Rasmussen
Kst. Seksjonsleder Database
91304641
Oddne.Rasmussen@hnikt.no

Søknadsfrist: 5. april 2021

Juridisk rådgiver, Juridisk enhet, Helse Nord IKT HF

Stillingen er plassert i Juridisk enhet i Stab. Stabens rolle er å ivareta strategiske, rådgivnings- og kontrollfunksjoner samt støttefunksjoner i HN IKT.

Juridisk enhet har ansvar for avtalestyring, anskaffelser og juridisk bistand. Det tilligger enheten å utarbeide og forvalte strategier, policyer, rutiner og maler innen sitt ansvarsområde, samt gi råd, kvalitetssikre og yte annen bistand med hovedvekt på kontraktsforvaltning og anskaffelser. 

Vi søker en juridisk rådgiver som vil arbeide i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver og rettsområder, men kontraktsrett, offentlige anskaffelser og personvernlovgivning/GDPR er sentrale rettsområder.

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og vedlikeholde strategier, policyer, rutiner og maler innen enhetens ansvarsområde. 
 • Gi råd, kvalitetssikre og yte annen bistand til organisasjonen. Utføre merkantile og administrative oppgaver knyttet til dette.
 • Bistå med annen juridisk rådgivning og saksbehandling.  
 • Revidere kontrakter, herunder fakturarevisjon.
 • Bistå med internopplæring. 
 • Representere Helse Nord IKT HF i regionale og nasjonale forum og nettverk ved behov.
 • Andre oppgaver må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap.
 • Fortrinnsvis minst 3-5 års arbeidserfaring innen kontraktsrett og/eller offentlige anskaffelser.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe strukturert.
 • Selvdreven.
 • Etterrettelig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Omgjengelig.
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.
 • Tiltredelse i utgangspunktet 1. september 2021

Kontakt
Elin Paula Kvitberg, Leder, 406 39 982

Arbeidssted
Tromsø

Søknadsfrist: 5. april 2021

Seniorkonsulent, Kliniske systemer, Helse Nord IKT HF –  2 stillinger

For å styrke samhandlingen med sykehusene søker vi seniorkonsulenter for området LAB og vil gjerne ha deg med på laget.
Her vil du få mye tillit og møte en svært dyktig gjeng med entusiasme for sitt fagfelt og ikke minst lidenskap for sine kunder. Du vil jobbe med løsninger som gir bedre kvalitet og effektivitet ute i sykehusene. Stillingene vil by på meningsfylte oppgaver som innebærer selvstendig arbeid og ansvar. Du vil samarbeide med andre i team, prosjekter og ha dialog med leverandører. Dette stiller store krav til selvstendighet og kvalitet.

Stillingen er spesielt godt egnet for bioingeniører med IKT erfaring.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og teknisk forvaltning av laboratoriesystemer. Dette innebærer at du vil ta del i installasjon, drift, vedlikehold og dokumentasjon. Herunder rutineutarbeidelse,
 • oppgraderinger, overvåkning, feilsøking, automatisering og rådgivning
 • Planlegge, koordinere og lede innføring av nye applikasjoner
 • Prosjektdeltaker som teknisk ressurs i større innførings prosjekter
 • Andre oppgaver innen applikasjonsdrift må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller teamledelse innenfor IT er en fordel
 • Erfaring fra laboratoriedrift i spesialisthelsetjenesten er en fordel 
 • Kjennskap til kvalitetskravene i helsetjenesten overfor IKT-baserte laboratorie- og integrasjonstjenester er ønskelig
 • God forståelse for informasjonssikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, både i teamet og ut mot kundene våre
 • Engasjert, pålitelig, inspirerende og inkluderende
 • Tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk godt både i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tiltredelse etter avtale

Kontakt
Vanja Sandberg, Tjenesteansvarlig, 480 61 870

Tore Kjartan Schei, Seksjonsleder, 982 58 801

Arbeidssted
Tromsø, Bodø, Harstad

Søknadsfrist: 11. april 2021

Drifts- og sikkerhetsutvikler, Drifts- og Sikkerhetssenteret, Helse Nord IKT HF

Vi søker deg som ønsker å bidra til å holde IT-systemene til helseforetakene i Nord-Norge sikre. For å lykkes må du ha erfaring IT drift- og utvikling, og du motiveres av å jobbe med den råeste sikkerhetsteknologien. Vi er en gjeng med særdeles dyktige og dedikerte teknologer som jobber med et viktig samfunnsoppdrag. Har du god teknisk forståelse og evne til å tenke kreativt og selvstendig? Er du erfaren eller nyutdannet og har et ønske om å bli guru på utvikling og drift av IT-sikkerhetssystem? Da kan det være deg vi ser etter!

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift, forvaltning og automatisering av sentraliserte logg og monitoreringsløsninger.
 • Utvikle og vedlikeholde dashboards for sikkerhetsanalyse. 
 • Analysering av sikkerhetslogger.
 • Etablering og videreutvikling av verktøy og metoder for Threathunting i Helse Nord sine datasystemer.
 • Bidra til å utvikle og etablere lokal SOC-tjeneste i samarbeid med nasjonale sikkerhetsaktører.
 • Andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen IKT, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med sentralisert drift, operativsystemer, plattformer og enheter i større organisasjoner er en fordel.
 • God forståelse for det digitale trusselbildet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med programmering enten i Python, Powershell, Java eller tilsvarende.
 • Kjennskap til relevante drift, sikkerhets og monitoreringsverktøy er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Samarbeider godt med andre og er nøyaktig, punktlig og ryddig.
 • Deler kompetanse i teamet og på seksjonen.
 • Drifts og sikkerhetsarbeid har stort fokus og er i konstant endring, vi forutsetter at du klarer å henge med på det.
 • Arbeidsspråket er norsk, og søker må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift.
 • Sterke og tverrfaglige miljøer.
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidssted: Tromsø. For spesielt kvalifiserte søkere kan andre lokasjoner vurderes.

Kontakt

Harald Skotnes
Team Leder Harald Skotnes, DSS, HNIKT.
 480 31 418
 Harald.Skotnes@hnikt.no
 
Roger Jentoft
Leder Drifts og Sikkerhetssenteret
 977 64 628

Arbeidssted
Tromsø. For spesielt kvalifiserte søkere kan andre lokasjoner vurderes

Søknadsfrist: 18. april 2021

Seniorkonsulent/ Rådgiver, Skytjenester, Helse Nord IKT HF – 3 stillinger

Helse Nord IKT har en privat sky (private cloud) kalt Sentralt Kjøremiljø. Løsningen er et programvare-definert datasenter (SDDC) fra VMware, basert på hyperkonvergert infrastruktur. Sentralt Kjøremiljø er vår digitale grunnmur for IT-tjenester i Helse Nord og representerer svært spennende og fremtidsrettet teknologi. Driftsansvaret for Sentralt Kjøremiljø er lagt til seksjon for Skytjenester. 

I seksjon for Skytjenester har vi nå ledige stillinger som Seniorkonsulent/ Rådgiver Hovedoppgaven i stillingen er drift av Microsoft Windows Server operativsystemer og relevante støttesystemer. Vi ser etter deg som har flere års erfaring med serverdrift, Active Directory, ADFS eller System Center. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og forvaltning av Microsoft Windows Servere, Active Directory og ADFS
 • Drift og forvaltning av System Center Configuration Manager
 • Systemadministrasjon, overvåkning og hendelseshåndtering
 • Automatisering og videreutvikling
 • Saksbehandling
 • Prosjektarbeid
 • Annet relevant arbeid innenfor fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med drift av servere i større driftsmiljøer er en fordel
 • Erfaring med Active Directory (AD) er en fordel
 • Erfaring med Active Directory Federation Services (ADFS) er en fordel
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, kvalitetsbevisst og strukturert
 • Service- og løsningsorientert
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Kompetanseutvikling og vedlikehold av sertifiseringer
 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Kontorplass er Tromsø eller Bodø, men for spesielt kvalifiserte kandidater kan avtale om fjernarbeid i andre deler av landet vurderes. Noe reisevirksomhet til kontorsted må da påregnes.

Kontakt
Morten Tidemann, Tjenesteansvarlig, 975 94 663, morten.tidemann@hnikt.no

Jim Holmen, Konst. Seksjonsleder, 950 31 727, jim.holmen@hnikt.no

Søknadsfrist: 18. april 2021

Helse Nord IKT – Drifts- og sikkerhetsutvikler