Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Drift, vedlikehold

Helse Nord IKT – Tjenesteansvarlig EPJ

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Helse Nord IKT – Seniorkonsulent/ Rådgiver Skytjenester

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Konfliktrådet – Seniorrådgiver IKT – Jobbnorge

Sekretariatet for konfliktrådene søker etter en seniorrådgiver IKT Søk stillingen Se annonsen Om oss Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i […]

Helse Nord IKT – Konsulent/ seniorkonsulent Infrastruktur og plattform

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

HDO – Headvisor – Driftsingeniører

Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) skal bidra til å realisere målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. Selskapet skal yte effektive og brukervennlige tjenester for brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i alle helseforetak, i alle landets kommuner, og for andre relevante samarbeidspartnere. Vår oppgave er å sørge for enhetlige […]

Helse Nord IKT – Vil du drifte og videreutvikle kliniske IKT-systemer i Helse Nord?

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

Microsoft Azure drift – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204655

Vil du være med å påvirke bruk av skytjenester i miljøforvaltningen? Microsoft Azure drift Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Fast stilling Seksjon for IT-tjenester har driftsansvar for Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Artsdatabanken og Kulturminnefondet. Vårt datasenter skal bli hybrid med mer bruk av Microsoft skyteknologi. For å klare dette trenger vi deg som er […]

Helse Nord IKT – Drifts- og sikkerhetsutvikler

Hjem Jobbe hos oss? Møt våre ansatte Nord-Norges største IT-virksomhet Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 […]

IT klientdrift og server-/applikasjonsdrift – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Kan du Azure, Jira, Linux og Windows? Har du samtidig sikkerhet i fokus kan du være den vi ser etter. IT klientdrift og server-/applikasjonsdrift Se annonsen Server-/applikasjonsdrift Har du erfaring med IT-drift? Har du også erfaring med drift on-prem og i sky?  Vi er inne i en fase med teknisk innovasjon for å effektivisere og automatisere […]

Scroll to top