Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Konsulenter og seniorkonsulenter, Infrastruktur og plattform, Helse Nord IKT HF

Avdeling for Infrastruktur og plattform har ansvaret for drift og forvaltning av grunnleggende IKT-tjenester i Helse Nord. Dette omfatter sentralt kjøremiljø, lagring, nettverk, databasedrift, digital arbeidsflate, lokal støtte og drifts- og sikkerhetssenteret. Vår viktigste oppgave er å levere sikker og stabil drift av alle våre tjenester til våre brukere i regionen. Satsingen på teknologi i helsevesenet er økende, og vi har derfor blant annet ledige stillinger innen: Plattformdrift, Applikasjonsautomatisering, Databasedrift, Nettverksdrift og Drift- og Sikkerhetssentret.

Spesifiserer gjerne hvilke stilling(er) du primært søker, uten at dette er bindende. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Arbeidsoppgaver

Det vil være både forvaltning, prosjekt, drifts- og utviklingsoppgaver knyttet til flere av stillingene. Andre oppgaver innen fagfeltene, samt deltakelse i eventuelle vaktordninger må påregnes hvor stilingen krever det.

Plattformdrift og Applikasjonsautomatisering.
Seksjon for Digital Arbeidsflate har ansvaret for videreutvikling og drift av plattformer og applikasjonsdistribusjon på Windows-klienter, terminalserver, VDI, Android og iOS. Seksjonen søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: Applikasjonspakking, Automatisering av programvareinstallasjoner, Windows, Virtuell Desktop (VDI), Mobilitet, Android og iOS.

Databasedrift 

Seksjon for Database drifter og forvalter den moderne skybaserte databaseplattformen for Helse Nord. Seksjonen søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: SQL Server, Oracle, MySQL og Automasjon

Nettverksdrift

Seksjon for Nettverk er ansvarlig for drift av Helse Nords totale nettverksinfrastruktur for å sikre gode og sikre forbindelser mellom sykehusene og våre regionale datasentre. Seksjonen søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: Nettverksdrift, Forvaltning og Automasjon av Cisco og Checkpoint.

Drift- og Sikkerhetssentret (Turnusarbeid)

Drifts- og Sikkerhetssenteret er sentral i arbeidet med både tekniske løsninger, metodikk og kommunikasjon rundt IT-sikkerhet i Helse Nord. Sentret søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: 24/7 Overvåkning, respons på alarmer, beredskapskoordinering og tverrfaglig problemløsning.

Disse stillingene har et særskilt krav til høyere utdanning innen IT, minimum bachelor nivå. Arbeidssted er Tromsø.

Drift- og Sikkerhetssentret (Dagtid)

Drifts- og sikkerhetssentret har et eget team som jobber særskilt med proaktiv IT-sikkerhet . Sentret søker:

 • Konsulenter
 • Senior Konsulenter

Innen: SIEM, CSIRT, threathunting, sårbarhetsscanning, utvikling, arbeidsflyt, visualisering av data, analyse, nettverk.

Disse stillingene har et særskilt krav til høyere utdanning innen IT, minimum bachelor nivå. Arbeidssted er Tromsø.

Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen IKT, både fagbrevnivå og høgskole/ universitet. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God forståelse for teknologi og informasjonssikkerhet.
 • Norsk er arbeidsspråk, og kandidaten må beherske dette flytende.
Personlige egenskaper
 • Du er strukturert, selvgående og ser hva som må gjøres.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper.
 • I disse stillingene vektlegges personlige egenskaper høyt.
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende oppgaver
 • Et hektisk miljø med fokus på sykehusenes og pasientenes behov
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Opplæring, kurs og sertifisering.
 • Dyktig og engasjerte medarbeidere
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler.

Arbeidssted er primært Tromsø, Bodø og Harstad, men i særskilte tilfeller kan annet arbeidssted vurderes.

Kontakt
Oddne Rasmussen, Seksjonsleder Database og Nettverk, 913 04 641

Pål Kristiansen, Seksjonsleder Digital arbeidsflate, 906 73 763
 
Roger Jentoft, Seksjonsleder Drifts- og sikkerhetssentret, 977 64 628
 
Søknadsfrist: 27. juni 2021
Helse Nord IKT – Konsulent/ seniorkonsulent Applikasjonstjenester