Bli med å lage morgendagens løsninger for innbyggere, næringsliv og myndigheter!

Vi søker systemutviklere og arkitekter til Brønnøysund. For noen av stillingene kan det være mulighet for kontorsted i Oslo, Narvik, Trondheim eller hjemmekontoravtale.

Senior systemutviklere

Hvem er du?

 • Du er utdannet innen IT, er engasjert og du brenner etter å sette deg inn i ny teknologi og ønsker å gjøre en forskjell.
 • Du er positiv til å ta nye utfordringer, ser på samarbeid som en styrke og er nysgjerrig.

Hva tilbyr vi?

 • Spennende oppgaver innenfor digitalisering og forenkling med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Arbeidssted er Brønnøysund, men for spesielt kvalifiserte søkere kan kontorsted i Oslo, Narvik, Trondheim eller hjemmekontor vurderes.
 • Ved flytting til Brønnøysund kan flyttekostnader og husleie dekkes første halvår (skattepliktig inntekt).

Hvem er vi?

 • Vi har et stort IT-miljø på ca. 120 personer der IT, jus og saksbehandling gir et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Vi utvikler og drifter noen av de viktigste registrene i Norge, og har en sentral rolle i forenklingen og digitaliseringen av det norske samfunnet.
 • Sammen med privat næringsliv og andre etater utvikler vi morgendagens digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for våre innbyggere, næringsliv og myndigheter.
 • Gjennom samarbeid med andre finner vi innovative løsninger som gir merverdi for alle.
 • Våre nye løsninger bygges på moderne prinsipper som Microservice arkitektur og vår nye plattform er basert på Openshift.

Hvem trenger vi?

Vi ser etter deg med kompetanse og som kan jobbe innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • utvikling av nye og eksisterende løsninger innen Frontend, Backend eller API-utvikling
 • utvikling av vår konteinerbaserte løsning som består av Openshift, Docker og Kubernetes
 • automatisering med f.eks. Ansible Tower
 • drift og forvaltning av eksisterende løsninger
 • kontinuerlig integrasjon og deployment-oppsett (CI/CD)
 • innovative teknologier som blokkjeder, lenkede data, maskinlæring, RPA mf.

Noen aktuell teknologier:

Vi har gjennom flere år innført ny teknologi. Noen av disse som det er aktuelt å jobbe innenfor:

 • Java, React, Angular, Javascript, Spring mf.
 • Openshift, Docker, Kubernetes, Oracle Weblogic
 • PostgreSQL, ElasticSearch, SAP ASE
 • Verkøy; IntelliJ, Atlassian slik som Jira og Confluence
 • Opensource produkter som Jenkins, SonarQube, Nexus, Kubernetes, Prometheus, Elk mf
 • Bruk av offentlig skytjenester
 • Red Hat; Enterprise Linux, Ansible Tower mf

Kvalifikasjoner

 • Du må ha 3-5 års høyere utdanning innenfor IT eller andre relevante fagområder fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Du må ha god kjennskap til Java eller .Net.
 • Du må ha god formuleringsevne på norsk, muntlig og skriftlig.
 • Du må kunne autoriseres for BEGRENSET, jf. Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 • Det er fint om du har erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du har genuin faginteresse, og liker å holde deg oppdatert innenfor programmering og teknologi.
 • Du jobber godt i team, men kan også jobbe faglig selvstendig.
 • Du har evne til å jobbe strukturert, systematisk og er en ferdigstiller.
 • Du er analytisk og løsningsorientert og er pådriver for innovative løsninger.
 • Du skaper gode samarbeidsrelasjoner gjennom kommunikasjon med ledelse, forretning og teknisk personell.
Systemutviklere som jobber

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Stillingene er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 479 600 – 615 900 eller seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Prøvetiden er seks måneder. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV, vitnemål (kan hentes fra Vitnemålsportalen) og attester i den elektroniske søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Søknadsfrist: 19. oktober 2020

Omfang: Heltid (2 stillinger)

Varighet: Fast

Arbeidssted

Brønnøysund, Oslo, Narvik, Trondheim

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Informasjonsarkitekt

Vil du være med å skape moderne og innovative løsninger der våre data bidrar til økt samfunnsverdi?

Om stillingen

Vi ser etter deg som raskt evner å sette deg inn i nye problemstillinger og ser behov på tvers, fra sluttbrukerne til forretningen. Du vil bidra i operativt arbeid med informasjonsforvaltning og sikre at informasjonen henger sammen med både begrepsbeskrivelser, datasett og tilganger via API’er. For å lykkes i rollen må du ha en helhetsforståelse av løsningen og hvordan denne spiller sammen både internt og eksternt. Du kjenner godt til teknologi og har kunnskap om verktøy og metode.

Du blir del av et stabilt og godt arbeidsmiljø, hvor du får jobbe med utfordrende og meningsfylte oppgaver sammen med andre dyktige kolleger. Samtidig som du legger til rette for bedre bruk av data i samfunnet.

Arbeidsoppgaver

 • ha ansvar for rammeverk for informasjonsmodellering og sikre at vi følger beste praksis 
 • sikre oversikt, god struktur og entydig forståelse av etatens informasjon, spesielt mot grensesnittene mot eksterne aktører
 • delta i prosjekter for å dokumentere og videreutvikle begrepsapparat og informasjonsmodeller for etatens sentrale områder
 • være en brobygger mellom forretning og IT gjennom innsikt i kundens forretningsmodeller
 • fremme forståelse for informasjonsarkitektur som en del av virksomhetsarkitekturen

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 3-5 års høyere relevant utdanning innenfor IT eller andre relevante fagområder fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • god forretningsforståelse, gjerne erfaring fra andre virksomheter
 • kunnskap og erfaring innenfor informasjonsmodellering og dokumentasjon av informasjon
 • kunnskap og erfaring fra arbeid med informasjonsforvaltning 

Det er fint om du også

 • har kunnskap, forståelse og interesse for informasjonens rolle som verdiskaper
 • kan vise til erfaring fra systemutviklingsprosjekter med smidig metodikk
 • har kunnskap innen analyse og modellering av forretningsprosesser og informasjonsflyt

Personlige egenskaper

 • du har evne til stor grad av personlig initiativ og faglig selvstendighet
 • du er strukturert, systematisk og en ferdigstiller
 • du er løsnings- og fremtidsorientert og pådriver til innovative løsninger
 • du har evne til å kommunisere med både fag og ledelse og har god formidlingsevne på norsk
 • du har evne og trives med å jobbe med mennesker og kan skape gode samarbeidsrelasjoner
Fra resepsjonen halv

Vi tilbyr

 • arbeidssted Brønnøysund, men vi tilbyr også mulighet for kontorsted i Oslo, Narvik og Trondheim
 • dekning av flyttekostnader og husleie første halvår(skattepliktig inntekt) ved flytting til Brønnøysund, det kan også være mulighet for hjemmekontoravtale
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300 – 860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Hvis du er spesielt godt kvalifisert, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med seksjonsleder Jan Erik Nerdal tlf. 450 28 930 eller fagdirektør David Norheim tlf. 959 46 949

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 19. oktober 2020

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted

Brønnøysund, Oslo, Narvik, Trondheim

kajakker i Salhussundet

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Løsningsarkitekt

Vi ønsker en løsningsarkitekt med driv og gjennomføringskraft, er det deg?

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Om stillingen

Vi søker etter en løsningsarkitekt for å styrke arkitekturfunksjonen ved Brønnøysundregistrene. Du vil jobbe tett på vår fagdirektør, andre arkitekter og forretningssiden for å utarbeide moderne systemløsninger.  

Du vil få anledning til å jobbe med et vidt spekter av oppgaver; fra overordnet design til utvikling av nye og eksisterende løsninger, samt å bidra i utredningsarbeid og Proof of Concept.

Hos oss jobber vi tverrfaglig og som løsningsarkitekt vil du få ansvar for ett eller flere utviklingsteam.

Brønnøysund er Norges registerby, og Brønnøysundregistrene bygger og forvalter registre av stor nasjonal betydning.  Det skal vi fortsette med, og våre arkitekter vil ha en viktig rolle i vår virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • bidra i analyse og overordnet design av IT-løsninger
 • modellering og systembeskrivelser på løsningsarkitekturnivå
 • ivareta forretningens krav til funksjonalitet
 • sørge for at løsninger dekker underliggende forretningsprosesser på en effektiv måte
 • bidra til at krav og løsning blir dokumentert
 • bidra i valg av løsninger for å sikre teknisk integritet og konsistens
 • bidra i arkitekturteam med andre arkitekter

Kvalifikasjoner

Du må;

 • ha 3-5 års høyere relevant utdanning, fortrinnsvis informatikk. Relevant praksis kan dekke deler av utdanningskravet
 • ha minimum 3-5 års relevant praksis i systemutviklingsrelaterte oppgaver/prosjekt
 • beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig

Det er fint om du også har;

 • erfaring fra agile utviklingsmetoder
 • erfaring fra tverrfaglige utviklingsteam

Personlige egenskaper

 • du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig, men også god i team når det trengs
 • du er strukturert, analytisk og har evne til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger
 • du er sosial, kan inspirere andre og har gode samarbeidsevner
 • du er en pådriver og ferdigstiller dine oppgaver

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres for BEGRENSET.

Systemutviklere som jobber

Vi tilbyr

 • arbeidssted Brønnøysund, men vi tilbyr også mulighet for kontorsted i Oslo, Narvik og Trondheim
 • dekning av flyttekostnader og husleie første halvår(skattepliktig inntekt) ved flytting til Brønnøysund, det kan også være mulighet for hjemmekontoravtale.
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300-860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Hvis du er spesielt godt kvalifisert, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker.

Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med underdirektør Tore Tveråmo, mobil 406 12 007

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 19. oktober 2020

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted

Brønnøysund, Narvik, Oslo, Trondheim

kajakker i Salhussundet

Testarkitekt

Vi ønsker en testarkitekt med nese for automatisering, er det deg?

Om stillingen

Vi skal styrke arbeidet med testing, og søker etter en testarkitekt for å jobbe med automatisering av testing ved Brønnøysundregistrene.

Du vil jobbe sammen med vår hovedtestleder og utviklere, og sammen vil dere utarbeide effektive løsninger for testautomatisering innen ytelsestesting, API’er og GUI.

Som testarkitekt vil du jobbe tverrfaglig og sammen med våre utviklingsteam.

Brønnøysund er Norges registerby, og vi bygger og forvalter registre av stor nasjonal betydning.  Det skal vi fortsette med, og våre arkitekter vil ha en viktig rolle i vår virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • bidra med å utarbeide og forbedre metodikk for testautomatisering
 • designe og utvikle effektiv pipeline for Continous Integration og Continous Delivery
 • planlegge, forberede og gjennomføre automatiserte integrasjonstester og funksjonelle tester

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha 3-5 års høyere relevant utdanning, fortrinnsvis informatikk. Relevant praksis kan dekke deler av utdanningskravet
 • ha minimum 1-2 års relevant praksis i systemutviklingsrelaterte oppgaver/prosjekt
 • beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig

Det er fint om du også har

 • erfaring fra agile utviklingsmetoder
 • erfaring fra tverrfaglige utviklingsteam og svært gjerne erfaring som systemutvikler

Personlige egenskaper

 • du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig, men også god i team når det trengs
 • du er strukturert, analytisk og har lett for å sette deg inn i nye problemstillinger
 • du er sosial, kan inspirere andre og har gode samarbeidsevner
 • du er en pådriver og ferdigstiller dine oppgaver

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres for BEGRENSET.

Systemutviklere som jobber

Vi tilbyr

 • dekning av flyttekostnader og husleie første halvår(skattepliktig inntekt) ved flytting til Brønnøysund
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • gode muligheter for kompetanseheving og faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er lønnet som rådgiver med årslønn fra kr 479 600-615 900 eller som seniorrådgiver med årslønn fra kr 532 300-860 300, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med underdirektør Tore Tveråmo, mobil 406 12 007.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Søknadsfrist: 19. oktober 2020

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted

Brønnøysund

Se vårt nye flotte bygg

Høsten 2021 flytter vi inn i nytt og moderne bygg på kaikanten i Brønnøysund.

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Se filmen vår om hvordan Brønnøysundregistrene gjør det enklere for alle

Brønnøysundregistrene – Systemutviklere og arkitekter