Lege i spesialisering - psykiatri

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger.  Helse Nord-Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø.

Sykehuset Namsos
Er en del av Helse Nord-Trøndelag HF. Klinikk for psykisk helsevern og rus gir et allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen i nordre del av Trøndelag og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud med regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus har lokalisasjoner i Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos og Kolvereid og ledes av klinikkleder Arnt H. Moe.

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 16 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos består av;
Seksjon for akuttpsykiatri (7 senger)
Seksjon for allmennpsykiatri (7 senger og poliklinikk)
Seksjon for psykoser (8 senger og poliklinikk)
Seksjon for alder (4 senger og poliklinikk)
DPS Kolvereid (poliklinikk)
Avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin (poliklinikk)

Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger
og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 Lis 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem.
For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling.                

Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling

Søknadsfrist

15.09.2020

Sted

Namsos

Stilling

Lege i spesialisering

Kontaktinfo

Sara Germans Selvik
Avdelingsoverlege
 902 35 965
Arbeidsoppgaver
Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen.
 
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste
 
Personlige egenskaper
Evne til å jobbe mot vår visjon; å være på lag med våre pasienter for deres helse gjennom våre verdier; å være lydhør, løsningsfokusert og kvalitetsbevisst.
Fagligengasjement og evne til samarbeid
Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning.
Gode kommunikasjonsevner
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
Meget gode ferdigheter i norsk språk, særlig muntlig
 
Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
·        Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og  ulykkesforsikring. 
·        Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
·        Sterke og tverrfaglige miljøer
·        Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
·        Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
·        En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift
·        Bedriftshelsetjeneste

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Helse Nord-Trøndelag – Lege i spesialisering- psykiatri