- Du! YR melder om armhulelummert vær i mårra, så vi tenkte å ta med oss middagen på fjellet rett etter jobb.
- Tar du med deg gjengen din og blir med?
Din fremtidige kollega

Lege i spesialisering

Distriktspsykiatrisk senter Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF

Distriktspsykiatrisk senter Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF søker etter deg som lege i spesialisering (LIS 2-3). Spesialiseringen fordeles mellom DPS døgnavdeling, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam.

Helgelandssykehuset har som mål å skape Norges beste lokalsykehus. Vårt DPS vil være med å bidra til dette med fokus på høy kvalitet og vi håper du vil være med på laget. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsforbedring og utvikling både i vårt utdanningsutvalg, behandlingen ved VOP og i utviklingen av akuttpsykiatri på DPS. Vi kan tilby deg et spennende fagmiljø hvor du kan være med å bidra i denne utviklingen.

Som LIS-lege vil du kunne få tilrettelagt din spesialisering hos oss.

Døgnavdelingen har krise/akuttansvar for hele Helgeland det vil si totalt 78 000 innbyggere. Avdelingen drives som en allmennpsykiatrisk døgnavdeling, og inngår som ett av flere tilbud i voksenpsykiatrien ved Psykiatrisk senter. Som LIS inngår du som en del av behandlerstaben ved avdelingen.                         

Ambulant akutteam har fagansvar for akuttpsykiatriske problemstillinger på dagtid og har tett samarbeid med vakttjenesten som overtar på kveld og helg. AAT har Helgelandsfunksjon i forhold til inntak og behandling for akuttpsykiatriske pasienter og disponerer egne akuttsenger ved DPS døgnavdeling i Mo i Rana. AAT utfører også tilsyn på somatiske avdelinger.

VOP er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver utredning og behandling av voksne over 18 år. Arbeidsområdet er variert og spennende og omfatter både selvstendig og teamarbeid. Alle avdelingene har egne psykiatere som er deres veileder under praksis. DPS Mo i Rana består for øvrig av BUP, HAB, Rusavdeling, TSB poliklinikk og LAR-tjeneste. 

På fritiden

På Helgeland har du unike muligheter til å benytte deg av den varierte naturen på fjellet og ved kysten – enten du allerede er vant til friluftsliv eller ønsker å bli det. Mange av dine fremtidige kolleger er svært aktive brukere av naturen og du er velkommen til å bli med på våre flotte muligheter. Helgeland byr på muligheten for et godt liv i trivelige lokalsamfunn. Dette er stedet hvor du kan få action og ro i sjelen samtidig – ideelt for både småbarnsfamilier, unge og voksne tilflyttere.

På jobben

Hos oss har du lov å brenne for noe i ditt fagfelt. Som ansatt i Helgelandssykehuset får du mye ansvar og utviklingsmuligheter. Vi tilbyr deg et liv der du kan sette spor, både på jobb og i fritiden. 

Dette får du gjort i arbeidstiden
 • Utredning, medisinsk vurdering, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser hos voksne.
 • Samarbeide med annet helsepersonell ved avdelingene, senteret, øvrig spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjeneste.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid, undervisning og planlegging.
 • Bistå andre avdelinger ved senteret ved behov.
 • Ambulere ved behov.
 • Delta i vaktordning ved senteret.
Nødvendige og ønskede kvalifikasjoner
 • Du har godkjent autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1- tjeneste.
 • Du bør ha erfaring med allmenpsykiatriske problemstillinger
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Førerkort klasse B er en fordel da du må påregne noe reisevirksomhet mellom sykehusenhetene
Personlige egenskaper vi ser etter hos deg
 • Du har engasjement og ansvarsbevissthet for pasientgruppen og fagfeltet.
 • Du har gode evner til selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Du har gode evner til kommunikasjon
 • Du er initiativrik og positiv.
 • Samtidig som du er fleksibel og løsningsorientert.
Vi tilbyr
 • Spennende faglig fellesskap med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Klinisk veiledning lokalt ved DPS og mulighet for psykoterapiveiledning eksternt.
 • Internundervisning og eksternundervisning fra Helse Nord via telematikk.
 • God tilrettelegging for spesialiseringsforløp.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst mellom legeforeningen og Helgelandssykehuset.
 • Foretaket har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).
 • God pensjonsordning.
Anikken Olsen Aaseng
Områdesjef DPS Mo i Rana
 48200321
 
Andreas Bjørn
Avdelingsleder AAT
 90544179
 
Ørjan Svenøy
Avdelingsleder VOP
 99005220
 
Thor Pettersen
Avdelingsleder Døgnavdeling
 47272461

Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana, Norge

27.06.2021

Helgelandssykehuset – Lege i spesialisering