Helse og omsorgsavdelingen søker

Fagsjef institusjonstjenesten

Om stillingen

Helse og omsorgsavdelingen i Rana kommune har et tydelig utviklingsfokus for hele tiden å være i forkant av samfunnets behov og utvikling for gode og kvalitative helse og omsorgstjenester.

Helse og omsorgsavdelingen er delt inn i fem områder som er psykisk helse og sosiale tjenester, miljøterapeutisk avdeling, legetjenester og samfunnsmedisin hjemmebaserte tjenester og institusjonsbaserte tjenester. Hvert område ledes av en fagsjef.

Under fagavdelingen institusjonstjenester ligger for tiden 245 institusjonsplasser fordelt på 12 avdelinger (korttids-, langtidsplasser, og Helsepark) Sentralkjøkken og med en

budsjettramme på 240 mill.kr og 300 årsverk. Stillingen har kommunaldirektør for helse og omsorg som nærmeste overordnede.

Helse og omsorgsavdelingen i Rana kommune, inklusive institusjonstjenester leverer sine tjenester innenfor sine budsjettrammer og med høy kvalitet.

Ved avdeling for institusjonstjenester blir det ledig fast 100 % stilling som fagsjef da nåværende fagsjef blir pensjonist.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en leder med bred ledererfaring som:

 • Motiveres av det å ha et tydelig utviklingsfokus
 • Bidrar til fagutvikling
 • Ser betydningen av å se tjenesten i et helhetsperspektiv  
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til å arbeide mål- og resultatorientert og se løsninger
 • Kan jobbe med god struktur og som står trygt under press
 • Har bred erfaring med budsjettarbeid, økonomistyring, administrative oppgaver, personalledelse og saksbehandling

Videre vektlegger vi:

 • Minimum bachelor grad innen helse-/sosialfag
 • God forståelse av tjenestens innhold og kvalitet
 • Bred ledererfaring og godt kjennskap til kommunal sektor/offentlig forvaltning
 • Tilleggsutdanning innen økonomi, administrasjon og/eller ledelse ses som en fordel. Ved behov har kommunen opplegg for tilrettelegging av dette
 • Har digital kompetanse
 • Personlig egnethet og målbare resultater fra tidligere jobber

Arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver:

 • Overordnet faglig, administrativt og budsjettmessig ansvar for tjenestene innen området.
 • Ha oversikt over behovet for pleie- og omsorgstjenester innen området, og påse at beslutninger som tas og tjenesteleveransen er i tråd med myndighetskrav, fastsatte økonomiske rammer og politiske prioriteringer.
 • Bidra til utvikling og drift av det totale helse og omsorgstilbudet i Rana kommune
 • Bidra til innføring av digital teknologi i arbeidsprosesser og tjenesteutvikling
 • Medlem av helse og omsorgsavdelingens lederforum
Audun Gullesen

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende oppgaver i et travelt og trivelig miljø
 • En stilling som krever nytenking i en tjeneste som er stadig i utvikling
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig, og har også noen øremerkede barnehageplasser
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunale vilkår

Stillingen er kategorisert som 3.4.2-leder i Rana kommune. Alle ledere i Rana kommune inngår lederavtaler med sin nærmeste leder.

Lønn fastsettes etter utdanning og erfaring. Rana kommune er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement.

Spørsmål om stillingen

For mere informasjon om stillingen gå inn på rana.kommune.no eller bedriftskompetanse.no.

Du kan også du ta kontakt med kommunaldirektør Ann Jorid Virik 952 54 130, fagsjef Marit Sviggum på 915 36 517, eller Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse AS på 906 14 830. Bedriftskompetanse AS tar også ved behov imot uforpliktende henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I.h.h.t. Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknadsfrist 7. februar 2021.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Om Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. 

Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Søknadsfrist

7. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Rana

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rana kommune

Fagsjef institusjonstjenesten – Rana kommune – Bedriftskompetanse – Jobbnorge