Vår visjon er trygge og sunne innbyggere. Våre kjerneverdier er kompetent, ansvarlig og tilgjengelig. HMTS er et lite og faglig sterkt miljø, med gode samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Vi har kontorsted i fylkeshovedstaden Bodø, og her har vi ledig stilling som:

Rådgiver/ingeniør innenfor miljø og helse

Miljø og inneklima – Forebyggende helsevern

Vi har ledig stilling som rådgiver innenfor miljø og helse, og søker en faglig dyktig kollega som ønsker å jobbe med samfunnsaktuelle og viktige oppgaver innen miljø og helse.

Arbeidsoppgavene er varierte og samfunnsaktuelle, bl.a. er vi involvert i arbeidet med å følge opp Covid-19 forskriften. Vi samarbeider løpende med kommuneoverlegene i de 11 eierkommunene. Stillingen er utadrettet med nær kontakt med kommuneadministrasjon,  skoler og barnehager med flere.

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Planlegge og utføre tilsyn ved kommunale og private bygg og virksomheter som berører innbyggere jfr. Folkehelseloven med forskrifter. F.eks. barnehager, skoler, sykehjem, badeanlegg, campingplasser, mm.
 • Forvaltning, saksbehandling og rådgiving innen miljø, folkehelse, hygiene mm.
 • Bistå kommuner i lovpålagte oppgaver innenfor vårt fagfelt
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid for våre eierkommuner og andre kunder
 • Bidra i utvikling av vårt interne fagmiljø og kompetanseteam

Vi søker deg som:

 • Har høyere utdanning innen bygg, inneklima, yrkeshygiene/hygiene eller tilsvarende. Relevant og lang praksis kan kompensere for evt. manglende utdanning.
 • Helst har kunnskap eller erfaring fra arbeid knyttet til inneklima, støy og lignende, og/eller kjennskap til tilsynsarbeid, saksbehandling, hygiene/smittevern mv.
  eks. fra byggeteknisk arbeid, bedriftshelse eller miljørettet helsevern.
 • Trives med å arbeide systematisk og selvstendig, og er resultatorientert.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr varierte og utadrettede oppgaver i en spennende og utfordrende tid, med samfunnsaktuelle faglige oppgaver knyttet til folkehelse. Hos oss vil du bli en sentral del av vårt fagmiljø, med stor frihet og muligheter for å påvirke satsingsområder og egne arbeidsoppgaver. Lønn etter avtale og god pensjonsordning gjennom KLP.
Det må påregnes litt reisevirksomhet, og det kreves førerkort. Arbeidsspråket vårt er norsk.

For nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med daglig leder Katalin Nagy (982 23 933).

Søknad sendes elektronisk innen 18. mars.

                 

Om HMTS

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy. Vi utfører lovpålagte tjenester innenfor miljørettet helsevern på vegne av eierkommunene. Vår kjernevirksomhet er knyttet til folkehelse, inneklima, miljørettet helsevern og hygiene som berører innbyggere. Dette omfatter både fysiske, biologiske og psykososiale forhold, og er hjemlet i Folkehelseloven. Vi er et kompetansesenter som bistår eiere og andre kunder med kurs, prosjekter og tjenester etter behov.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS – Essensi