Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Helse og sosial

Sortland kommune – Enhetsleder & Saksbehandler

Enhetsleder og Saksbehandler Sortland kommune har ledige stillinger ved Tjenestekontoret. Bli kjent med oss og våre ledige stillinger  ▽ Tjenestekontoret Tjenestekontoret fungerer som tildelingskontor i forhold til de fleste helse- og omsorgstjenester. Kontoret ivaretar også funksjonen som koordinerende enhet. I tillegg ledes tjenester som omsorgsstønad, Brukerstyrt Personlig Assistanse samt støttekontakt direkte fra dette kontoret.Kontoret disponerer i […]

Sortland kommune – Sykepleiere

Sykepleiere Sortland kommune har flere ledige stillinger som sykepleier. Bli kjent med oss og våre ledige stillinger  ▽ Håløygtunet sykehjem Institusjonstilbud for personer med demens og demenslignende tilstander. Håløygtunet har 19 en-sengs rom, fordelt på tre mindre bogrupper. Bogruppene er tilrettelagt for beboere som har behov for stabilt personale og et rolig miljø. Enheten er […]

Narvik kommune – Enhetsleder Furumoen sykehjem

Narvik kommunes største sykehjem blir del av et moderne helsekluster – nå søker de ny leder Furumoen sykehjem er inne i en spennende utvikling, hvor nytt sykehus og helsehus bygges som nærmeste naboer. Innovasjon og velferdsteknologi i fokus Furumoen sykehjem blir nå en viktig del av Narviks nye helsekluster, hvor sykehjemmet knyttes fysisk sammen med […]

Helgelandssykehuset – Overlege

Overlege Habiliteringsavdelingen, Klinikk psykisk helse og rus Les mer og ta kontakt  ▽ Har du interesse for habiliteringsfeltet, er god på samhandling og liker å jobbe tverrfaglig?  Ved habiliteringsavdelingen ved Hegelandssykehuset har vi en 100 % fast stilling som overlege; spesialist i pediatri, allmennmedisin eller med annen relevant spesialitet, som for eksempel nevrolog, barnepsykiater eller […]

Helgelandssykehuset – Psykiater og psykologspesialist

Er du vår nye spesialist som arbeider i en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse? Bor du i Oslo, Trondheim, Stockholm eller andre steder? Les mer og ta kontakt  ▽ Gå til ledige stillinger “Kombinerer drømmehjemmet i Sverigemed drømmejobben på Helgeland” Barnepsykiateren Marie Proczkowska sitter med en unik og ettertrakta kompetanse som pasientene på Helgeland nyter […]

Sykepleiere og ferievikarer til geriatrisk sengepost – UNN HF

Sykepleiere Har du hjerte for eldre pasienter? Kom og jobb med oss på Geriatrisk avdeling! Sykepleier Har du hjerte for eldre pasienter? Kom og jobb med oss på Geriatrisk avdeling! Vi gir deg spennende dager der ingen dager er like og vi garanterer deg et godt arbeidsmiljø. Les mer om stillingene Vil du utgjøre en […]

Kommunepsykologer – Beiarn – Gildeskål – Meløy

BEIARN – GILDESKÅL – MELØY Vil du være med og utvikle et viktig tilbud for barn og unge innen psykisk helse? Dette er et kommunalt samarbeid mellom Meløy, Gildeskål og Beiarn. Har du erfaring fra psykososialt arbeid vil kommunalleder Lisbeth Movik vil gjerne høre fra deg. Les mer og ta kontakt  ▽ Blir du med […]

Lødingen kommune – Kommunalsjef – Helse og omsorg

Vil du være med å løse framtidens utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i Lødingen kommune? Lødingen kommune har ledig stilling som kommunalsjef for helse og omsorg Kommunalsjefen har det overordnede lederansvaret for tjenesteområdene innen helse- og omsorg. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og er en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av kommunen. Lødingen kommune mangler en […]

Operasjonssykepleier – UNN HF

Previous Next Sykepleierstilling ved Longyearbyen sykehus Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Operasjonssykepleier Sykehuset er en avdeling i Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord Norge HF. Det er et beredskapssykehus med lokalsykehus-funksjon for ca. 2400 innbyggere i Longyearbyen. I tillegg er helsestasjon, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, tannhelsetjeneste og fysioterapitjeneste tillagt sykehuset. Hovedvirksomheten rettes primært mot allmennmedisinsk poliklinikk og legevakt. […]

Scroll to top