Vil du være med å skape fremtid i Andøy kommune?

Vi har flere spennende stillinger å tilby til:

lærere, leger, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, sykepleiere, logoped / spesialpedagog,

pedagogisk ledere og spesialpedagogisk rådgiver

Kommunen er under stor omstilling og utvikling. I løpet av få år skal det bygges nytt rakettskytefelt for Andøya Space Center, ny fiskerihavn, ny lufthavn og hvalmuseum. Til dette trenger kommunen engasjerte mennesker som vil være med på å skape et bærekraftig samfunn. 

Med våre 4600 innbyggere, ligger Andøy ytterst i havgapet i Vesterålen. Andøy kommune har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer. Et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst. Her er det rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger med Widerøe og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene.

Lærerstillinger

Både Risøyhamn skole og Andenes skole er «helt nye» skoler. Vi har 13 ledige stillinger, 9 på Andenes og 4 i Risøyhamn.

Monica Baraa svarer på spørsmål om de ledige stillingene i Risøyhamn. Send henne en e-post (monica.baraa@andoy.kommune.no) eller ring henne på telefon 416 13 952.

Wenche Lein Raabye svarer på spørsmål om stillingene ved Andenes skole. Send henne en e-post (wenchelein.raabye@andoy.kommune.no) eller ring henne på telefon 404 99 818.

Lærerstilling

Ett ledig 100 % vikariat ved Risøyhamn skole

Lærerstillinger

Tre faste lærerstillinger ved Risøyhamn skole

Lærerstillinger

Ni ledige 100 % stillinger som  lærer ved Andenes skole

Legestillinger

Vi har ledig en fastlegestilling og flere vikarstillinger.

Kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm svarer på spørsmål om stillingene. Send henne en e-post (astrid.bertinussen.holm@andoy.kommune.no) eller ring henne på telefon 416 90 117.

Fastlegehjemmel

Det er ledig 100 % fast stilling i Legehjemmel ved Andenes legekontor

Vikarleger

Grunnet permisjoner og ferieavikling vil Andøy kommune ha ledige vikariater i ulike fastlegehjemmeler i tiden fremover ved Andenes legekontor. 

Pleie- omsorgstjenesten

Vi har jobber ledig innenfor flere kategorier. Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere, og miljøterapeuter. Se etter kontaktpersoner på hver enkelt stilling.

Helsefagarbeider

Fast 72 % stilling

Helsefagarbeider 

To faste 100 %-stillinger

Helsefagarbeider

Fast 60 % stilling

Helsefagarbeider

To faste 50 % nattstillinger

Miljøterapeut

Fast 86 % stilling

Miljøterapeut

Fast 100 % stilling

Sykepleier

To faste 100 %-stillinger

Sykepleier 

Fast 100 % stilling

Pedagogiske tjenester

Vi har fire ledige stillinger som pedagogisk leder for barnehager i Andøy. I tillegg søker PP-tjenesten etter spesialpedagogisk rådgiver og logoped/spesialpedagog.

Marie Denice Jordbru svarer på spørsmål om de ledige stillingene i PP-tjenesten. Hun har telefon 993 88 107.

Merete Olsen svarer på spørsmål om ledige stillinger i barnehager. E-post (merete.olsen@andoy.kommune.no). Hun kan ringes på telefon 76 11 50 52

Logoped / Spesialpedagog

Fast 100 % stilling

Pedagogisk leder

Fire faste 100 % stillinger som pedagogisk leder i våre barnehager

Spesialpedagogisk rådgiver

Fast 100 % stilling

Jobb for to?

Det er for tiden et rekordhøyt antall ledige stillinger i Andøy. Dermed er det svært gode sjanser for «Jobb for to».

Trykk her for å finne en samlet oversikt over ledige stillinger i Andøy:
NAV.no
Finn.no

Andøy kommune vil gjerne utfordre folk som vurderer å flytte til kommunen: Er dere to som søker jobb, men den ene finner ikke noen ledige stillinger som passer, skriv det i søknaden! Vi skal gjøre alt vi kan for å finne jobb til to. Det lover vi!

Jobbe og bo i Andøy?

Andøy kommune har trolig aldri i historien vært mer optimistisk med tanke på framtiden. En rekke store prosjekter skal løses de neste årene. Det skal bygges en romhavn, en satellittutskytingsbase, i regi av Andøya Space som vil gi flere hundre nye arbeidsplasser. Andfjord Salmon har gigantiske planer om landbasert fiskeoppdrett. Opplevelsessenteret The Whale er berømt allerede før første spadetak er gjort. Andenes Havn skal bygges ut for en halv milliard kroner, og et stort, militært område skal etter planene konverteres til sivil bruk. Planene er kort og godt store og gode.

I tillegg har vi flere store bedrifter, som ofte etterspør nye ansatte. Det gjelder for eksempel LNS-konsernet, som har Andøy som base. Andøy Energi har ledige montørstillinger. Begge disse bedriftene har hovedkontor i Risøyhamn-området, og det er ledige stillinger ved skolen der.

Dersom du ikke er fra Andøy eller Vesterålen, kan vi anbefale deg å lese mer om leviandoy.no, som er vår portal for tilflyttere.

Du bør også se videoen Andøy – too much!

Andøy kommune – ledige stillinger