Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Landmålere, kartografer mv.

Trøndelag fylkeskommune – Grunnerververe

Vi søker: To grunnerververe Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere. Vi har stor omsetning og økende aktivitet i Miljøpakken i Trondheim. Vi har derfor behov for flere grunnerververe. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte. Les mer om stillingene Grunnervervsstillingene tilhører […]

Scroll to top