Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Molde kommune – Avdelingsleder drift

Det er ledig  ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder drift. Ønsker du å være med på å gjøre Molde trygg, ren og grønn? Vi søker en avdelingsleder som skal sørge for en effektiv, bærekraftig og profesjonell drift av kommunens offentlige rom. Har du god erfaring fra driftsledelse og er en tydelig leder som kommuniserer godt? Er […]

Trøndelag fylkeskommune – Kontrollingeniør – vegoppmerking

Kontrollingeniør – vegoppmerking Seksjon Drift og vedlikehold, Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og […]

Øksnes kommune – Kommunalsjef teknisk

Øksnes kommune søker Kommunalsjef teknisk Øksnes kommune trenger en fremoverlent leder for teknisk sektor som kan være med på å løfte Øksnes-samfunnet videre.   Ambisjonene materialiseres i store utbyggingsprosjekter innenfor helse, skole og kultur de kommende årene, og en ny Kommunalsjef teknisk vil ha nøkkelposisjon i realiseringer av disse store investeringsprosjektene. Du må være motivert […]

Meløy kommune – Driftsleder bygg

Driftsleder bygg Driftsleder skal lede fagområdet iht. delegert myndighet fra avdelingsleder drift. Driftsleder skal i tillegg til ledelse av bygg-avdelingen, ivareta konkrete oppgaver ved bruk av egen fagkompetanse. Les mer om stillingen Du ønsker å være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten ledergruppen i Samfunn Sammen med kommunalsjef og resten av ledelsen […]

Scroll to top